Toborrows ordlista

Nedan har vi listat de vanligaste orden som kan förekomma vid din ansökan om privatlån och företagslån.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering och används oftast vid bostadslån. Du betalar samma amorteringsbelopp vid varje betalningstillfälle men beloppet du betalar för ränta minskar allteftersom du amorterar på lånet. Därför har du en högre månadskostnad i början av låneperioden som sedan sjunker.

Personlig borgen

Genom att gå i personlig borgen för en annan person eller företag som ansöker om ett lån blir man personligt betalningsansvarig för det lånet ifall personen eller företaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Peer-to-peer lån

Ett peer-to-peer-lån är ett lån som ges från en individ till en annan och är avsett att vara ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ta ett traditionellt lån från banker.

Moderbolagsborgen

När ett koncernbolag startat ett dotterbolag kan det dotterbolaget vara i behov av kapital från utomstående långivare. Moderbolaget kan då gå i borgen för dotterbolaget som säkerhet för lånet.

Låneförmedlare

En låneförmedlare samarbetar med flera långivare och banker och kan ge dig flera låneförslag med en enda låneansökan.

Lån med säkerhet

Genom att ta ett lån med säkerhet lämnar du något som garanti när du lånar pengar. Det kan exempelvis vara en bostad som banken kan beslagta om du inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Företagshypotek

Om du som näringsidkare behöver låna pengar till din verksamhet behöver du oftast lämna säkerhet för lånet. Företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en typ av säkerhet som många företag lämnar när de ansöker om företagslån.

Folkfinansiering

Folkfinansiering innebär att du tar in pengar från dina kunder och ambassadörer i förväg genom till exempel förbetalda beställningar.

Riskkapital

Riskkapital är en populär finansieringskälla för nystartade företag där riskkapitalisten investerar i ditt företag i utbyte mot andelar i ditt företag.

Företagsfinansiering

Det finns många alternativ när det kommer till att finansiera ett företag. Här får du lära dig mer om peer-to-peer-lån, riskkapital, folkfinansiering och mikrofinanslån.

Fakturabelåning

Fakturabelåning kan vara ett alternativ till andra finansieringsformer för dig som företagare. Här kan du läsa om vad det innebär och hur det fungerar.

Borgensman

En borgensman är någon som skriver under borgen för en låntagare och därmed förbinder sig att betala låntagarens skuld, det vill säga själva lånet, om denna inte klarar av det ekonomiskt.

Affärsplan

I kort innehåller en affärsplan din organisations långsiktiga strategi. En slags strategisk plan som svarar på frågor som: vilka aktiviteter ska äga rum, när, och vem som är ansvarig. Den bestämmer riktning och håller sedan kursen, för att minimera risken att saker faller mellan stolarna.

Aktiebok

Styrelsen i ett aktiebolag måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare och behövs för att kunna påvisa vem som är bolagets verkliga huvudman.

Amortering

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalat tillbaka samma summa varje månad, ett fast belopp där räntan och amorteringen är sammanräknad.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering och används oftast vid bostadslån. Du betalar samma amorteringsbelopp vid varje betalningstillfälle men beloppet du betalar för ränta minskar allteftersom du amorterar på lånet. Därför har du en högre månadskostnad i början av låneperioden som sedan sjunker.

Personlig borgen

Genom att gå i personlig borgen för en annan person eller företag som ansöker om ett lån blir man personligt betalningsansvarig för det lånet ifall personen eller företaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Peer-to-peer lån

Ett peer-to-peer-lån är ett lån som ges från en individ till en annan och är avsett att vara ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ta ett traditionellt lån från banker.

Moderbolagsborgen

När ett koncernbolag startat ett dotterbolag kan det dotterbolaget vara i behov av kapital från utomstående långivare. Moderbolaget kan då gå i borgen för dotterbolaget som säkerhet för lånet.

Låneförmedlare

En låneförmedlare samarbetar med flera långivare och banker och kan ge dig flera låneförslag med en enda låneansökan.

Lån med säkerhet

Genom att ta ett lån med säkerhet lämnar du något som garanti när du lånar pengar. Det kan exempelvis vara en bostad som banken kan beslagta om du inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Företagshypotek

Om du som näringsidkare behöver låna pengar till din verksamhet behöver du oftast lämna säkerhet för lånet. Företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en typ av säkerhet som många företag lämnar när de ansöker om företagslån.

Folkfinansiering

Folkfinansiering innebär att du tar in pengar från dina kunder och ambassadörer i förväg genom till exempel förbetalda beställningar.

Riskkapital

Riskkapital är en populär finansieringskälla för nystartade företag där riskkapitalisten investerar i ditt företag i utbyte mot andelar i ditt företag.

Företagsfinansiering

Det finns många alternativ när det kommer till att finansiera ett företag. Här får du lära dig mer om peer-to-peer-lån, riskkapital, folkfinansiering och mikrofinanslån.

Fakturabelåning

Fakturabelåning kan vara ett alternativ till andra finansieringsformer för dig som företagare. Här kan du läsa om vad det innebär och hur det fungerar.

Borgensman

En borgensman är någon som skriver under borgen för en låntagare och därmed förbinder sig att betala låntagarens skuld, det vill säga själva lånet, om denna inte klarar av det ekonomiskt.

Affärsplan

I kort innehåller en affärsplan din organisations långsiktiga strategi. En slags strategisk plan som svarar på frågor som: vilka aktiviteter ska äga rum, när, och vem som är ansvarig. Den bestämmer riktning och håller sedan kursen, för att minimera risken att saker faller mellan stolarna.

Aktiebok

Styrelsen i ett aktiebolag måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare och behövs för att kunna påvisa vem som är bolagets verkliga huvudman.

Amortering

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalat tillbaka samma summa varje månad, ett fast belopp där räntan och amorteringen är sammanräknad.

Tillhandahållande av konto

Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.

Tillhandahållande av debetkort

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.

Stående överföring, till konto i samma bank

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.

Stående överföring, till konto i annan bank

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.

Kontantuttag utomlands

Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet.

Betalning, till annan bank, SEK-konto

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.

Betalning, Swish

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish.

Betalning, giro med kuverttjänst

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst.

Betalning, internationell överföring, icke-SEPA-betalning

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning.

Betalning, giro

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro-tjänst.

Betalning, debetkort utomlands

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.