Toborrows ordlista

Nedan har vi listat de vanligaste orden som kan förekomma vid din ansökan om privatlån och företagslån.

Affärsplan

I kort innehåller en affärsplan din organisations långsiktiga strategi. En slags strategisk plan som svarar på frågor som: vilka aktiviteter ska äga rum, när, och vem som är ansvarig. Den bestämmer riktning och håller sedan kursen, för att minimera risken att saker faller mellan stolarna.

Aktiebok

Styrelsen i ett aktiebolag måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare och behövs för att kunna påvisa vem som är bolagets verkliga huvudman.

Amortering

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalat tillbaka samma summa varje månad, ett fast belopp där räntan och amorteringen är sammanräknad.

Anställningsform

Anställningsform betyder att du utför ett arbete och får lön för det, något som regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollektivavtal. De två grundanställningsformerna är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Betalning, Swish

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish.

Betalning, debetkort utomlands

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.

Betalning, giro

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro-tjänst.

Betalning, giro med kuverttjänst

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst.

Betalning, internationell överföring, SEPA-betalning

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning.

Betalning, internationell överföring, icke-SEPA-betalning

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning.

Betalning, till annan bank, SEK-konto

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.

Betalning, till samma bank, SEK-konto

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning innebär att du har en skuld som inte har betalts i tid. En myndighet eller domstol har då fastställt en betalningsförsummelse som registrerats i kreditupplysningsföretagens register.

Betalningsförmåga

Betalningsförmåga hänvisar till din möjlighet att kunna betala en skuld inom avtalad tid.

Blancolån

Blancolån även kallat privatlån är ett lån utan säkerhet.

Borgensman

En borgensman är någon som skriver under borgen för en låntagare och därmed förbinder sig att betala låntagarens skuld, det vill säga själva lånet, om denna inte klarar av det ekonomiskt.

Borgenär

Om du lånar ut pengar, antingen som fysisk eller juridisk person, anses du vara en borgenär även kallat fordringsägare.

Buffert

En buffert är pengar som du kan använda om något oväntat sker som kostar pengar. Man kan se på bufferten som en ekonomisk trygghet om du till exempel behöver laga bilen, köpa ny diskmaskin eller kanske laga ett hål i tanden.

Checkkredit

Checkkredit, eller kontraktskredit, avser möjligheten att löpande låna pengar på checkkontot upp till ett visst gränsbelopp

CreditSafe

Creditsafe levererar kvalitativ och dagligt uppdaterad kredit- och affärsinformation till stora som små företag, kommuner, myndigheter och organisationer. Creditsafe är ett verktyg som många kreditgivare och banker använder sig av för att göra en grundlig kreditbedömning av den som ansöker om lån.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en avgift du betalar om din betalning inkommer sent.

EU-lån

Med en EIF-garanti slipper du riskera att själv bli betalningsansvarig för hela lånebeloppet om inte ditt företag skulle kunna betala tillbaka lånet. Du själv behöver bara agera borgensman för 20% av lånesumman, då EIF går in med borgen om resterande 80%. På det stora hela innebär det att du som företagare inte behöver ta lika stor risk för att din privata ekonomi ska bli inblandad i ditt företags ekonomi.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den totala kostnaden av ett lån, inräknat ränta och avgifter, dvs det faktiska pris som betalas för ett lån räknat på ett år.

Factoring

Factoring betyder att du säljer dina fakturor och att factoringbolaget tar över kreditrisken, de tar alltså ansvar för att driva in en obetald faktura.

Faktura

Faktura är detsamma som en räkning – ett skriftligt krav på betalning från ett företag för en vara eller tjänst.

Fakturabelåning

Fakturabelåning kan vara ett alternativ till andra finansieringsformer för dig som företagare. Här kan du läsa om vad det innebär och hur det fungerar.

Fakturaköp

Fastighetslån

Fastighetslån för företag skiljer sig från ett vanligt bolån, det är en typ av fastighetsfinansiering riktat till bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer som önskar låna pengar för att finansiera en fastighet.

Folkfinansiering

Folkfinansiering innebär att du tar in pengar från dina kunder och ambassadörer i förväg genom till exempel förbetalda beställningar.

Företagsfinansiering

Det finns många alternativ när det kommer till att finansiera ett företag. Här får du lära dig mer om peer-to-peer-lån, riskkapital, folkfinansiering och mikrofinanslån.

Företagshypotek

Om du som näringsidkare behöver låna pengar till din verksamhet behöver du oftast lämna säkerhet för lånet. Företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en typ av säkerhet som många företag lämnar när de ansöker om företagslån.

Företagslån

Ett företagslån är ett finansieringsalternativ till företag som måste låna pengar till sitt företag. Företagslån kan vara ett bra sätt att öka effektiviteten och produktiviteten när du vill att ditt företag ska växa.

Förfallodag

Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning, alltså det datum då en faktura senast skall vara betald, en ränta skall vara erlagd eller ett lån senast skall vara löst.

Ihopbakslån

Ihopbakslån är när du bakar ihop alla dina smålån och krediter till ett och samma lån. På så sätt kan du minska dina månadsutgifter genom att erbjudas bättre ränta och kostnader för det nya lånet.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar.

Inkassokrav

Om du har skulder som du inte betalar i tid kan den som ska ha pengarna skicka vidare skulden till ett inkassoföretag som då skickar ett inkassokrav till dig för att driva in pengarna som du är skyldig.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan anskaffa rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person.

Jämför företagslån

Jämför företagslån betyder att du använder dig av en jämförelsetjänst så som en låneförmedlare och mottar flertalet låneerbjudanden samtidigt. Detta för att du ska kunna jämföra avgifter och kostnader för lånet och välja det som passar dig bäst.

Jämför lån

Jämför lån betyder att du kan jämföra flera olika låneerbjudanden samtidigt mot varandra. Detta kan vara bra då du kan se vilket erbjudanden som passar dig bäst och vilket låneerbjudande som har lägst kostnader.

Konsumtionslån

Konsumtionslån kan också kallas blancolån, privatlån eller snabblån. Ett annat exempel är lån du tar för att finansiera ett bilköp, Mindre uppenbart är kanske att delbetalning, avbetalning, kreditkort och kontokrediter också är konsumtionslån.

Kontantuttag

Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.

Kontantuttag utomlands

Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet.

Kontokredit

En kontokredit är oftast bra för dig som företagare när du är i behov av likviditet snabbt. När du blir beviljad en kontokredit får du en gräns upp till vilken du kan låna, men du kan välja hur mycket hur mycket utav den du vill utnyttja.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är till för att göra en riskbedömning om du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amortering på ett eventuellt lån.

Kreditvärdig

Kreditvärdighet är ett betyg på kundens förmåga att betala tillbaka ett lån eller göra köp på kredit. Alla personer i Sverige kan få ett kreditbetyg fastställt av ett kreditupplysningsföretag som till exempel UC eller Creditsafe.

Leasing

Leasing är en alternativ finansieringsmetod för ditt företag. I princip allt som klassas som lös egendom, kan tas upp som en tillgång och som går att göra avskrivningar på går att leasa.

Lån med säkerhet

Genom att ta ett lån med säkerhet lämnar du något som garanti när du lånar pengar. Det kan exempelvis vara en bostad som banken kan beslagta om du inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Lånebelopp

Lånebelopp är den summa som du ansöker om att låna.

Låneförmedlare

En låneförmedlare samarbetar med flera långivare och banker och kan ge dig flera låneförslag med en enda låneansökan.

Löptid

Löptid är den tiden du har lånet innan det ska vara helt återbetalt till kreditgivaren eller banken.

Medlåntagare

En medlåntagare är en person du lägger till vid din ansökan som kan stå som säkerhet för lånet tillsammans med dig.

Moderbolagsborgen

När ett koncernbolag startat ett dotterbolag kan det dotterbolaget vara i behov av kapital från utomstående långivare. Moderbolaget kan då gå i borgen för dotterbolaget som säkerhet för lånet.

Månadsbudget

Månadsbudget består av dina inkomster, utgifter och de pengar som finns kvar i slutet av månaden. Du kan med fördel göra en budget över hela året där du bryter ner dina återkommande utgifter och inkomster månad för månad. Genom att skapa en hushållsbudget över din privatekonomi får du en översikt och koll på dina pengar.

Omstartslån

Omstartslån ansöker du om för att lösa dyra smålån och krediter för att sänka räntan och andra kostnader genom ett nytt lån.

Peer-to-peer lån

Ett peer-to-peer-lån är ett lån som ges från en individ till en annan och är avsett att vara ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ta ett traditionellt lån från banker.

Personlig borgen

Genom att gå i personlig borgen för en annan person eller företag som ansöker om ett lån blir man personligt betalningsansvarig för det lånet ifall personen eller företaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Privatlån

Ett privatlån även kallat blancolån är ett lån utan säkerhet som du kan ansöka om hos kreditigivare eller banker. Du kan använda ditt privatlån till exempelvis renovering, bilköp, samla dina smålån och krediter och mycket mer.

Påminnelseavgift

En påminnelseavgift, även kallad förseningsersättning eller dröjsmålsränta, är en avgift gäldenären betalar borgenären vid försening på återbetalning på ett lån.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering och används oftast vid bostadslån. Du betalar samma amorteringsbelopp vid varje betalningstillfälle men beloppet du betalar för ränta minskar allteftersom du amorterar på lånet. Därför har du en högre månadskostnad i början av låneperioden som sedan sjunker.

Riskkapital

Riskkapital är en populär finansieringskälla för nystartade företag där riskkapitalisten investerar i ditt företag i utbyte mot andelar i ditt företag.

Ränta

Ränta är alltså kostnaden för ett lån, det banken tar betalt för att dem lånar ut pengar till dig. Det finns flera olika typer av räntor och begrepp så som effektiv ränta, dröjsmålsränta, månadsränta och årsränta.

Samla lån

Samla lån är när du med ett privatlån löser dina befintliga krediter och andra lån. Istället för flera smålån och krediter får du bara ett. Det ger dig en bättre överblick och en lägre kostnad istället för att ha flera.

Samlingslån

Samlingslån är när du samlar dina smålån och krediter till ett enda lån. På så sätt kan du sänka din månadskostnad då avgifterna och räntan blir lägre.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till soliditeten, alltså hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital.

Snabblån

Snabblån är att det handlar om ganska små belopp, mellan cirka 3 000 kronor och 10 000 kronor, som ofta ska betalas tillbaka redan efter 30 dagar. Att ta ett snabblån är en kortsiktig lösning som kan bli väldigt dyr.

Stående överföring, till konto i annan bank

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.

Stående överföring, till konto i samma bank

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.

Tillhandahållande av debetkort

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.

Tillhandahållande av konto

Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.

UC

UC AB är Sveriges största kreditupplysningsföretag. Upplysningscentralen, tillhandahållit kreditupplysningar, kreditbevakning och beslutsunderlag för kreditbedömningar i Sverige.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Omstartslån

Omstartslån ansöker du om för att lösa dyra smålån och krediter för att sänka räntan och andra kostnader genom ett nytt lån.

Ihopbakslån

Ihopbakslån är när du bakar ihop alla dina smålån och krediter till ett och samma lån. På så sätt kan du minska dina månadsutgifter genom att erbjudas bättre ränta och kostnader för det nya lånet.

Samlingslån

Samlingslån är när du samlar dina smålån och krediter till ett enda lån. På så sätt kan du sänka din månadskostnad då avgifterna och räntan blir lägre.

Kreditvärdig

Kreditvärdighet är ett betyg på kundens förmåga att betala tillbaka ett lån eller göra köp på kredit. Alla personer i Sverige kan få ett kreditbetyg fastställt av ett kreditupplysningsföretag som till exempel UC eller Creditsafe.

CreditSafe

Creditsafe levererar kvalitativ och dagligt uppdaterad kredit- och affärsinformation till stora som små företag, kommuner, myndigheter och organisationer. Creditsafe är ett verktyg som många kreditgivare och banker använder sig av för att göra en grundlig kreditbedömning av den som ansöker om lån.

Förfallodag

Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning, alltså det datum då en faktura senast skall vara betald, en ränta skall vara erlagd eller ett lån senast skall vara löst.

Konsumtionslån

Konsumtionslån kan också kallas blancolån, privatlån eller snabblån. Ett annat exempel är lån du tar för att finansiera ett bilköp, Mindre uppenbart är kanske att delbetalning, avbetalning, kreditkort och kontokrediter också är konsumtionslån.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en avgift du betalar om din betalning inkommer sent.

Betalningsförmåga

Betalningsförmåga hänvisar till din möjlighet att kunna betala en skuld inom avtalad tid.

Anställningsform

Anställningsform betyder att du utför ett arbete och får lön för det, något som regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollektivavtal. De två grundanställningsformerna är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är till för att göra en riskbedömning om du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amortering på ett eventuellt lån.

Påminnelseavgift

En påminnelseavgift, även kallad förseningsersättning eller dröjsmålsränta, är en avgift gäldenären betalar borgenären vid försening på återbetalning på ett lån.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar.

UC

UC AB är Sveriges största kreditupplysningsföretag. Upplysningscentralen, tillhandahållit kreditupplysningar, kreditbevakning och beslutsunderlag för kreditbedömningar i Sverige.

Lånebelopp

Lånebelopp är den summa som du ansöker om att låna.

Löptid

Löptid är den tiden du har lånet innan det ska vara helt återbetalt till kreditgivaren eller banken.

Faktura

Faktura är detsamma som en räkning – ett skriftligt krav på betalning från ett företag för en vara eller tjänst.

Snabblån

Snabblån är att det handlar om ganska små belopp, mellan cirka 3 000 kronor och 10 000 kronor, som ofta ska betalas tillbaka redan efter 30 dagar. Att ta ett snabblån är en kortsiktig lösning som kan bli väldigt dyr.

Blancolån

Blancolån även kallat privatlån är ett lån utan säkerhet.

Månadsbudget

Månadsbudget består av dina inkomster, utgifter och de pengar som finns kvar i slutet av månaden. Du kan med fördel göra en budget över hela året där du bryter ner dina återkommande utgifter och inkomster månad för månad. Genom att skapa en hushållsbudget över din privatekonomi får du en översikt och koll på dina pengar.

Buffert

En buffert är pengar som du kan använda om något oväntat sker som kostar pengar. Man kan se på bufferten som en ekonomisk trygghet om du till exempel behöver laga bilen, köpa ny diskmaskin eller kanske laga ett hål i tanden.

Samla lån

Samla lån är när du med ett privatlån löser dina befintliga krediter och andra lån. Istället för flera smålån och krediter får du bara ett. Det ger dig en bättre överblick och en lägre kostnad istället för att ha flera.

Medlåntagare

En medlåntagare är en person du lägger till vid din ansökan som kan stå som säkerhet för lånet tillsammans med dig.

Jämför lån

Jämför lån betyder att du kan jämföra flera olika låneerbjudanden samtidigt mot varandra. Detta kan vara bra då du kan se vilket erbjudanden som passar dig bäst och vilket låneerbjudande som har lägst kostnader.

Ränta

Ränta är alltså kostnaden för ett lån, det banken tar betalt för att dem lånar ut pengar till dig. Det finns flera olika typer av räntor och begrepp så som effektiv ränta, dröjsmålsränta, månadsränta och årsränta.

Privatlån

Ett privatlån även kallat blancolån är ett lån utan säkerhet som du kan ansöka om hos kreditigivare eller banker. Du kan använda ditt privatlån till exempelvis renovering, bilköp, samla dina smålån och krediter och mycket mer.

Omstartslån

Omstartslån ansöker du om för att lösa dyra smålån och krediter för att sänka räntan och andra kostnader genom ett nytt lån.

Ihopbakslån

Ihopbakslån är när du bakar ihop alla dina smålån och krediter till ett och samma lån. På så sätt kan du minska dina månadsutgifter genom att erbjudas bättre ränta och kostnader för det nya lånet.

Samlingslån

Samlingslån är när du samlar dina smålån och krediter till ett enda lån. På så sätt kan du sänka din månadskostnad då avgifterna och räntan blir lägre.

Kreditvärdig

Kreditvärdighet är ett betyg på kundens förmåga att betala tillbaka ett lån eller göra köp på kredit. Alla personer i Sverige kan få ett kreditbetyg fastställt av ett kreditupplysningsföretag som till exempel UC eller Creditsafe.

CreditSafe

Creditsafe levererar kvalitativ och dagligt uppdaterad kredit- och affärsinformation till stora som små företag, kommuner, myndigheter och organisationer. Creditsafe är ett verktyg som många kreditgivare och banker använder sig av för att göra en grundlig kreditbedömning av den som ansöker om lån.

Förfallodag

Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning, alltså det datum då en faktura senast skall vara betald, en ränta skall vara erlagd eller ett lån senast skall vara löst.

Kontokredit

En kontokredit är oftast bra för dig som företagare när du är i behov av likviditet snabbt. När du blir beviljad en kontokredit får du en gräns upp till vilken du kan låna, men du kan välja hur mycket hur mycket utav den du vill utnyttja.

Jämför företagslån

Jämför företagslån betyder att du använder dig av en jämförelsetjänst så som en låneförmedlare och mottar flertalet låneerbjudanden samtidigt. Detta för att du ska kunna jämföra avgifter och kostnader för lånet och välja det som passar dig bäst.

Fastighetslån

Fastighetslån för företag skiljer sig från ett vanligt bolån, det är en typ av fastighetsfinansiering riktat till bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer som önskar låna pengar för att finansiera en fastighet.

EU-lån

Med en EIF-garanti slipper du riskera att själv bli betalningsansvarig för hela lånebeloppet om inte ditt företag skulle kunna betala tillbaka lånet. Du själv behöver bara agera borgensman för 20% av lånesumman, då EIF går in med borgen om resterande 80%. På det stora hela innebär det att du som företagare inte behöver ta lika stor risk för att din privata ekonomi ska bli inblandad i ditt företags ekonomi.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en avgift du betalar om din betalning inkommer sent.

Betalningsförmåga

Betalningsförmåga hänvisar till din möjlighet att kunna betala en skuld inom avtalad tid.

Anställningsform

Anställningsform betyder att du utför ett arbete och får lön för det, något som regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollektivavtal. De två grundanställningsformerna är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är till för att göra en riskbedömning om du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amortering på ett eventuellt lån.

Påminnelseavgift

En påminnelseavgift, även kallad förseningsersättning eller dröjsmålsränta, är en avgift gäldenären betalar borgenären vid försening på återbetalning på ett lån.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till soliditeten, alltså hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar.

UC

UC AB är Sveriges största kreditupplysningsföretag. Upplysningscentralen, tillhandahållit kreditupplysningar, kreditbevakning och beslutsunderlag för kreditbedömningar i Sverige.

Lånebelopp

Lånebelopp är den summa som du ansöker om att låna.

Löptid

Löptid är den tiden du har lånet innan det ska vara helt återbetalt till kreditgivaren eller banken.

Faktura

Faktura är detsamma som en räkning – ett skriftligt krav på betalning från ett företag för en vara eller tjänst.

Checkkredit

Checkkredit, eller kontraktskredit, avser möjligheten att löpande låna pengar på checkkontot upp till ett visst gränsbelopp

Leasing

Leasing är en alternativ finansieringsmetod för ditt företag. I princip allt som klassas som lös egendom, kan tas upp som en tillgång och som går att göra avskrivningar på går att leasa.

Factoring

Factoring betyder att du säljer dina fakturor och att factoringbolaget tar över kreditrisken, de tar alltså ansvar för att driva in en obetald faktura.

Ränta

Ränta är alltså kostnaden för ett lån, det banken tar betalt för att dem lånar ut pengar till dig. Det finns flera olika typer av räntor och begrepp så som effektiv ränta, dröjsmålsränta, månadsränta och årsränta.

Företagslån

Ett företagslån är ett finansieringsalternativ till företag som måste låna pengar till sitt företag. Företagslån kan vara ett bra sätt att öka effektiviteten och produktiviteten när du vill att ditt företag ska växa.

Har frågor om privatlån eller företagsfinansiering?

Bild på Toborrows kreditchef som kan hjälpa dig om du har frågor
Vår support finns tillgänglig för att svara på dina frågor. För att se dina låneerbjudanden är det enklaste sättet att logga in.
Toborrow AB
Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm

STARTA CHATTEN

vanliga frågor och svar