Om Toborrow

Peer-to-peer lån

Ett peer-to-peer-lån är ett lån som ges från en individ till en annan och är avsett att vara ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ta ett traditionellt lån från banker.

Här finner du hela ordlistan .