Om Toborrow

Betalning, giro med kuverttjänst

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst.

Här finner du hela ordlistan .