Klagomålsfunktion

Vi tar dina klagomål på allvar och om det är något du inte är nöjd med får du gärna kontakta oss via chatt, telefon eller via formuläret.

Om du inte är nöjd

Om du efter ditt besvarade klagomål fortfarande är missnöjd eller inte upplever att vi vidtagit tillräckliga åtgärder kan du kontakta någon av nedanstående instanser:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank och finansbyrå här kan du få kostnadsfri vägledning av den kommunala konsumentvägledningen eller Konsumenternas Bank- och finansbyråKonsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Telefon: 0200- 22 58 00

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna Reklamationsnämnden
Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-555 017 00

Allmän domstol för prövning

Du kan även vända dig till en allmän domstol för att få ditt ärende prövat.

Den europeiska onlineplattformen för prövning och tvistlösning

Du har också möjlighet att använda EU-kommissionens onlineplattform.

Kontakta klagomålsansvarig på Toborrow

Det går även bra att maila klagomålsansvarig, Magnus Ersson, på magnus@toborrow.com