Om Toborrow

Betalning, internationell överföring, SEPA-betalning

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning.

Här finner du hela ordlistan .