Om Toborrow

Anställningsform

Anställningsform betyder att du utför ett arbete och får lön för det, något som regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollektivavtal. De två grundanställningsformerna är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Här finner du hela ordlistan .