Om Toborrow

Betalning, giro

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro-tjänst.

Här finner du hela ordlistan .