Allmänna villkor låntagare konsumentkrediter

Villkor avseende Toborrows förmedlingstjänst för konsumentkrediter


Dessa villkor avser den förmedlingstjänst som Toborrow tillhandahåller för konsumenter. Via denna tjänst kan konsumenter ansöka om lån utan säkerhet.

I och med att du använder dig av vår förmedlingstjänst accepterar och godkänner du, och din eventuella medsökande, dessa Användarvillkor (nedan kallade "villkor"). När vi i fortsättningen anger "du/dig/din" inkluderar detta även din eventuella medsökande. Du ansvarar för att din medsökande har tagit del av och accepterar dessa villkor samt gett sitt medgivande till att skicka in ansökan.


Förmedlingstjänsten och ditt godkännande av villkoren innebär att du ger Toborrow uppdraget att efterfråga låneerbjudanden hos våra samarbetspartners (anslutna långivare) för din räkning vid ansökningstillfället. Du godkänner även att Toborrow vidarebefordrar lämnade uppgifter till anslutna långivare. Vilka långivare som är anslutna till Toborrows förmedlingstjänst för privatlån kan du se här.

Kreditupplysning och informationsinhämtning

I samband med att du godkänner Toborrows villkor för förmedlingstjänsten beställer vi en kreditupplysning för både huvudsökande och eventuell medsökande hos UC AB (UC). Därefter kan anslutna långivare, under en begränsad tid om 9 dagar och inom ramen för samma låneärende, beställa en kreditupplysning i ditt namn utan att detta belastar din kreditvärdighet ytterligare. Om du i efterhand lägger till en medsökande senare än 9 dagar efter att du gjort din ansökan kommer en ny kreditupplysning tas i ditt namn. Kreditupplysning kan, av ett fåtal långivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Om detta sker påverkar upplysningarna inte varandra och därmed inte heller din kreditvärdighet hos UC.


Anslutna långivare kan komma att kontakta din arbetsgivare och/eller göra sökningar i offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Även Toborrow kan använda vissa offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Sådana register kan vara eniro.se, hitta.se eller allabolag.se.

Du godkänner att vi inhämtar kreditbeslut från de långivare som vi samarbetar med.


Anslutna långivare kan komma att kontakta din arbetsgivare och/eller göra sökningar i offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Även Toborrow använder vissa offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Sådana register kan vara eniro.se, hitta.se eller allabolag.se.

Godkännande för långivare att lämna ut information

Du godkänner att de långivare som prövar din ansökan har rätt att lämna ut information om denna samt övrig information om dina mellanhavanden med långivaren, till Toborrow. Detta godkännande behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som förmedlare.

Försiktighet vid nya lån

Innan du tar ett lån är det viktigt att du ser över din ekonomi genom att t.ex. göra en budget för hushållet och kontrollera skuldsättningen i övrigt. Använd gärna "Hallå Konsument", som är Konsumentverkets sajt för oberoende vägledning, för att få tips på hur man kan få bättre översikt av sin privatekonomi och vad som kan göras för att få pengarna att räcka längre.

Kreditgivare

Toborrow samarbetar med utvalda kreditgivare. Här hittar du en lista över anslutna långivare för konsumentkrediter. Samtliga kreditgivare har Finansinspektionens tillstånd för sin verksamhet. Kreditansökningar förmedlas enbart till anslutna kreditgivare. Dessa kreditgivare representerar enbart en del av de långivare som finns tillgängliga på konsumentkreditmarknaden. 


Låneansökningar skickas till ett urval av anslutna långivare baserat på specifika kriterier, dessa kan vara kopplade till exempelvis inkomstnivå, anställningsform eller förekomst av betalningsanmärkningar. Detta medför att vi inte kan garantera att din ansökan förmedlas till samtliga anslutna långivare. Du ser vilka långivare som behandlat just din ansökan när du loggar in på plattformen. 

Penningtvätt

Enligt penningtvättslagstiftning behöver Toborrow genomföra kontroller kopplade till Penningtvätt. Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattefusk, rån, stöld, vapenhandel, narkotikabrott, och människosmuggling. Den som tvättar pengar vill på olika sätt utnyttja banksystem för att dölja pengarnas brottsliga ursprung.


Vi är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) måste vi säkerställa att vi känner våra kunder och deras affärer väl. Vi följer penningtvättslagen, Finansinspektionens regelverk och vårt interna regelverk för att göra vad vi kan för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär att vi i vissa fall kommer att behöva ställa frågor, bl.a. om syftet med lånet, både till nya och befintliga kunder för att kunna vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig.

Personuppgiftsbehandling

Vi tar varsamt hand om dina personuppgifter så att du och dina uppgifter ska vara trygga hos oss. Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.


Genom att nyttja våra tjänster, t.ex. genom att besöka vår webbplats eller genom att ansöka om en kredit, bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i personuppgiftspolicy.

Klagomål

Om vi har missförstått varandra eller inte kan komma överens ska du i första hand kontakta Toborrows kundtjänst. Om du fortfarande inte är nöjd med Toborrows sätt att utföra sina tjänster kan du skicka in ett skriftligt klagomål  här eller via post till Toborrows klagomålsansvarige:


Toborrow AB

Att: Klagomålsansvarig

BOX 26134

100 41 Stockholm


Vi behandlar alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. I det fall Toborrow inte kan tillmötesgå ditt anspråk kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av ditt ärende. Du som är privatkund kan även få hjälp av Konsumentverkets oberoende vägledning "Hallå Konsument" eller "Konsumenternas vägledning om bank och försäkring" samt av din kommuns konsumentrådgivning.


Du har dessutom möjlighet att låta svensk allmän domstol pröva tvisten. Tolkning av detta avtal ska ske enligt svensk lag. Tolkning och tvist av detta avtal och övriga villkor ska avgöras i svensk domstol.


Allmänna reklamationsnämnden 

Box 174 

101 23 Stockholm 

Telefon: 08-508 860 00 

E-mail: arn@arn.se 

Hemsida: https://arn.se


Finansinspektionen 

Box 7821 

103 97 Stockholm 

Telefon: 08-787 80 00 

E-mail: fnansinspektionen@fi.se 

Hemsida: https://fi.se


Hallå Konsument 

Telefon: 0771-525 525 

Hemsida: https://hallakonsument.se


Konsumenternas vägledning om bank & försäkring 

Box 24 215 

104 51 Stockholm 

Telefon: 0200-22 58 00 

Hemsida: https://konsumenternas.se


Kontakta Toborrow:

Toborrow AB

BOX 26134

100 41 Stockholm
Telefon: 08-520 017 30
E-mail: info@toborrow.com

Ändringar, lag, kontakt och tvist

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor. Detta meddelar vi dig genom att publicera den uppdaterade versionen på hemsidan och/eller i vår integritetspolicy.


Om ändringarna kan anses så pass väsentliga eller påverka ditt befintliga engagemang med oss kan vi behöva ert samtycke för den ändringen, vilket vi i så fall kommer inhämta från er i god tid för att erbjuda dig en chans att göra ett ställningstagande till förändringen och eventuellt motsätta dig förändringen innan en sådan förändring sker.

Senast uppdaterad:
2023-11-01 10:59