Om Toborrow

Aktiebok

Styrelsen i ett aktiebolag måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare och behövs för att kunna påvisa vem som är bolagets verkliga huvudman.

Här finner du hela ordlistan .