Tjej söker ett lån tillsammans med en medlåntagare online på Toborrow

Sök lån med medlåntagare eller medsökande

Att söka ett lån med en medsökande innebär att två personer söker om ett lån tillsammans, de ansvarar för lånet gemensamt. Det kan vara en make, maka, sambo, vän eller annan person. Det är vanligt att man har en medlåntagare på bolån, för vanliga privatlån är en medsökande en fördel om den huvudsökande inte har tillräckligt bra kreditvärdighet eller inkomst för att kunna ansöka om lån på egen hand. 

Medsökande kan också hjälpa till att öka möjligheten att få lånet beviljat och ge bättre lånevillkor. Det är viktigt att notera att båda parterna är ansvariga för att betala tillbaka lånet och en dålig kredit historia från en medsökande kan påverka räntan och chanserna att få lånet beviljat.

Kan jag byta medlåntagare?

Det är möjligt att byta medlåntagare på ett gemensamt lån, men det kan vara svårt och det finns vissa begränsningar som måste beaktas.

Först och främst bör du kontakta din långivare och fråga om möjligheten att byta medlåntagare. Var beredd på att svara på frågor om den nya medlåntagarens inkomst, kreditvärdighet och andra faktorer som kan påverka långivarens beslut.

Om långivaren godkänner bytet av medlåntagare, kommer det vanligtvis att krävas en ny kreditbedömning av den nya medlåntagaren och det kan ta tid att genomföra bytet. Det kan ibland även krävas en avgift för att få genomföra bytet.

Det är också viktigt att notera att en bytet av medlåntagare kan påverka lånets villkor, såsom räntan och avbetalningsplanen, så det är viktigt att diskutera detta med långivaren innan man går vidare med bytet.

I allmänhet är det möjligt att byta medlåntagare men det kan vara en komplex process och det är viktigt att vara väl förberedd och diskutera alla detaljer med långivaren innan man gör bytet.

Finns det några nackdelar med att ha en medsökande till sitt lån?

Det är lätt att bara se fördelarna med en medsökande, en medsökande kan till exempel leda till en lägre ränta och bättre villkor på lånet eftersom långivaren har två inkomster och kreditvärdigheter att ta hänsyn till. 

Något som kan ses som både en fördel och en nackdel är att både huvudsökande och medsökande är lika ansvariga för att betala tillbaka hela lånet, detta kan leda till konflikter om en av dem inte kan eller vill betala sin del av lånet. Om din medsökande är en make eller maka, kan detta skapa problem om man ska skiljas eftersom båda parterna fortfarande är ansvariga för att betala tillbaka lånet.

Skulle det uppstå en konflikt är det i vissa fall möjligt att byta medlåntagare, problem kan uppstå om den nya medlåntagaren har dålig kreditvärdighet eller om lånevillkoren inte tillåter ett byte men oftast går det att förhandla med långivaren.

Det är inte heller alltid en fördel att ange en medsökande, om den medsökande har dålig kreditvärdighet eller en osäker inkomst kan det påverka chansen negativt att få lånet beviljat, eller leda till högre ränta på lånet.

Så medans en medsökande kan hjälpa till att öka chansen att få ett lån beviljat eller ge lägre ränta, är det viktigt att tänka på de potentiella nackdelarna och konsekvenserna innan man väljer att ha en medsökande.

Vad ska jag tänka på som medlåntagare?

Som medlåntagare är det viktigt att du har koll på lånets villkor, se till att du förstår alla detaljer i låneavtalet och be om förklaringar om det är något du är osäker på. Var uppmärksam på de räntor som gäller för lånet se också till att du har råd att betala tillbaka lånet inom den tidsram som är avtalad. 

Innan du anmäler dig som medlåntagare är det också viktigt att du har förberett dig och gjort din egen budget. Det hjälper dig att förstå hur mycket du kan betala tillbaka och om du har råd att ta ett lån. Se till att du har råd med de månatliga avbetalningarna och att du inte tar ett för stort lån. 

Om du tar ett lån tillsammans med någon, se till att du är medveten om att du båda är ansvariga för lånet. Om den andra personen inte betalar sina delar av lånet, är du fortfarande ansvarig för hela beloppet. Därför är det viktigt att du känner till den andra personens ekonomiska situation och om den personen har råd att betala tillbaka lånet.

Vad händer om en medlåntagare dör?

Om en medlåntagare dör kan det ha olika konsekvenser beroende på det exakta villkoren i låneavtalet och vilken typ av lån det är.

I vissa fall får den överlevande medlåntagaren ta över lånet och är då ensam ansvarig för att betala hela summan av lånet. I andra fall kan långivaren kräva att beloppet betalas tillbaka omedelbart eller att det överförs till en annan medlåntagare som är namngiven i den avlidna personens testamente eller som arvinge.

Det är också viktigt att komma ihåg att om det är ett lån som har en extra säkerhet, såsom ett bostadslån, kan det leda till att fastigheten måste säljas för att betala tillbaka lånet om den överlevande medlåntagaren inte vill fortsätta eller kommer kunna betala tillbaka lånet.

Det är viktigt att kontakta långivaren så snart som möjligt efter en medlåntagares död för att diskutera vilka alternativ som finns och vad som krävs för att hantera lånet på ett korrekt sätt. Det kan också vara en bra idé att rådfråga en advokat eller ett finansiellt rådgivare för att få mer information om hur man hanterar lånet och eventuella konsekvenser bäst.

Publicerat den
January 30, 2023

Relaterade artiklar