Om Toborrow

Betalning, till annan bank, SEK-konto

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.

Här finner du hela ordlistan .