Om Toborrow

Stående överföring, till konto i annan bank

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.

Här finner du hela ordlistan .