Om Toborrow

Kontantuttag utomlands

Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet.

Här finner du hela ordlistan .