Om Toborrow

Betalning, Swish

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish.

Här finner du hela ordlistan .