Logotyp för Serafim finans som är samarbetspartner till Toborrow

Ansök om fastighetslån från Serafim via Toborrow

På Serafim Finans har vi sedan 2004 kunnat erbjuda finansiella lösningar till företag och konsumenter. Vi vill hjälpa dig att hitta flexibla och långsiktiga lösningar så att ni kan växa och nå er fulla potential. Vi är specialister på fastighetsfinansiering och erbjuder strukturerade helhetslösningar som är skräddarsydda efter just dina behov. Vårt team har lång erfarenhet inom affärsområdet vilket gör att vi kan hitta flexibla lösningar och snabbt ta beslut.

Serafim finansierar alla former av fastigheter och gör en individuell bedömning av varje ansökan som kommer in, kreditbedömningen baseras på återbetalningsförmågan och vilka säkerheter som är satt för lånet. Du kan göra enkelt göra en förfrågan om fastighetslån direkt via Toborrows hemsida www.toborrow.com/fastighetslan.

Serafim Finans AB står under Finansinspektionens tillsyn och har som kreditmarknadsbolag tillstånd att bedriva finansiell verksamhet. Det innebär att Serafim, liksom svenska banker, kan ta emot inlåning från privatpersoner och företag med statlig insättningsgaranti.

Företagslån och företagsfinansiering

Ett företagslån från Serafim Finans passar bra för dig som vill investera i ett nytt projekt, stärka likviditet eller expandera. Vi erbjuder företagsfinansiering oavsett behov med löptider upp till 24 månader.

Kortfattat erbjuder Serafim Finans följande typer av finansiering:

  • Bryggfinansiering
  • Förvärvsfinansiering
  • Rörelsefinansiering
  • Investeringslån
  • Refinansiering / samlingslån

Serafim Finans erbjuder byggnadskreditiv från 10 000 000 kr för fastighetsutvecklare 

Våra kunder förväntar sig att vi förstår och kan anpassa oss till de olika stegen vid ett projekts utveckling och byggnation. Villkor som våra kunder i regel fokuserar på är möjlighet att följa tidsplan och få en finansiering som anpassats till projektets egna förutsättningar. Det är viktigt att du väljer en trygg och erfaren aktör, din finansiella partner behöver ha erfarenhet av fastighetsbranschen och kunna ge er rätt rådgivning. Varje fastighetsprojekt är unikt och ska behandlas därefter, dialogen mellan parterna är viktig.

Serafim Finans kan erbjuda:

  • Byggnadskreditiv om minst 10 Mkr
  • Med rätt förutsättningar finansieringsgrad upp till 80% av projektkostnader
  • Finansiering av utvecklingsprojekt i Sverige
  • Vi använder gärna Boverkets kreditgaranti om applicerbart

Vilken typ av säkerhet godkänner Serafim Finans?

Serafim Finans kräver säkerhet för de krediter som vi ger ut. Vanligast är att man ger pant i fastighet, annan fast egendom, företagsinteckningar, pant i aktier eller personlig borgen. Även borgen från företrädare, moderbolagsborgen och liknande accepteras av Serafim Finans.

Gör din förfrågan på www.toborrow.com/fastighetslan för att komma i kontakt med oss angående finansiering av ditt byggnadsprojekt.

Lånebelopp
500 000 kr
Lånetid
36 månader
Fortsätt
(Ansökan är inte bindande)
Testa ditt kreditutrymme utan kreditupplysning Ta testet igen
Till testet
Ange ett giltigt personnummer och välj företag i nästa steg.
Ange ett giltigt telefonnummer.
Ange en giltig epostadress.
Tillbaka
(Ansökan är inte bindande)
Har du några betalningsanmärkningar?
Detta fält måste fyllas i.
Tillbaka