Kvinna sitter och planerar sitt eget pensionsspar efter att ha läst Toborrows blogg.

Det orangea kuvertet är här - hur kan du boosta din pension?

Att spara till pension är en viktig del för din ekonomiska framtid. Låt oss vara ärliga - de flesta av oss tycker inte att pension är superspännande. Men samtidigt vill nog de flesta av oss kunna leva gott när vi går i pension. Det orangea kuvertet skickas ut av Pensionsmyndigheten i februari varje år. Att förstå det orangea kuvertet är inte så svårt som det kanske kan se ut. I detta blogginlägg förklarar vi vad som är vad och hur du ska läsa det orangea kuvertet, samt hur ett eget sparande jag påverka din pension.

1. Börja tidigt med ditt egna sparande

Är du inte nöjd med hur mycket du förväntas få i pension? Det är alltid bra att börja spara till pension så tidigt som möjligt. Ju längre tid pengarna har på sig att växa, desto mer kan du ha när du går i pension. Det beror på den kraftfulla effekten av ränta på ränta. Genom att placera dina pengar i investeringar som genererar avkastning kan du inte bara tjäna pengar på ditt ursprungliga kapital, utan också på avkastningen som kapitalet genererar.

Hur mycket ska man spara?

Givet 7 % årlig avkastning hur mycket kan man då få ihop till 65-årsdagen beroende på när man börjar?

Vid 300 sparade kronor i månaden kommer:

20-åringen att få 1 100 000 kronor i sparkapital
30-åringen att få 520 000 kronor i sparkapital
40-åringen att få 240 000 kronor i sparkapital

Vid 1 000 sparade kronor i månaden kommer:

20-åringen att få 3 560 000 kronor i sparkapital
30-åringen att få 1 720 000 kronor i sparkapital
40-åringen att få 790 000 kronor i sparkapital

Ditt eget sparande gör stor skillnad för din pension, smått som stort.

2. Sätt upp mål

Att sätta upp tydliga mål för ditt pensionssparande är avgörande för att hålla dig motiverad och fokuserad på dina långsiktiga mål. För att sätta upp mål är det viktigt att först ha en klar bild av vad du vill uppnå. Det kan vara att ha en viss summa pengar sparad när du går i pension, att kunna dra dig tillbaka vid en viss ålder, eller att ha en viss nivå av månatlig inkomst efter pensioneringen. När du har bestämt dina mål är det viktigt att bryta ner dem i mindre delmål och skapa en plan för hur du ska nå dem. Det kan innebära att bestämma hur mycket du behöver spara varje månad eller år för att nå dina mål, och att se till att du följer din plan genom att regelbundet utvärdera och justera ditt sparande efter din ekonomiska situation.

3. Diversifiera ditt sparande

En viktig princip inom pensionssparande är att diversifiera dina investeringar för att minska risken och maximera avkastningen på lång sikt. Genom att sprida ditt sparande över olika tillgångar, såsom aktier, obligationer, fastigheter och råvaror, kan du minska risken för att förlora pengar om en viss marknad eller sektor presterar dåligt. Det är också viktigt att diversifiera över olika geografiska områden för att minska risken för att hela din portfölj påverkas negativt av händelser som endast påverkar en specifik region eller marknad. Genom att ha en diversifierad portfölj kan du balansera risken och avkastningen på ett sätt som passar dina långsiktiga mål och risktolerans. En diversifierad portfölj kan hjälpa dig att minimera förluster och maximera avkastningen.

4. Avläs det orangea kuvertet

Det orange kuvertet har nu landat i våra brevlådor, riktig som digital. De flesta vet att det handlar om pension, men få öppnar kuvertet och faktiskt läser vad som står. Det orangea kuvertet innehåller värdefull information om din pension. När du öppnar kuvertet kan du utläsa två saker:

 • På den första sidan visas dina pensionskonton (inkomstpension och premiepension) och den värdeutveckling som varit under föregående år. Du ser också din premiepension mer specificerad. Här utläser du vilken/vilka fonder du valt och utvecklingen av dessa.
 • På andra sidan kan du läsa hur mycket som satts av till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret.

Vad som påverkar det som visas i kuvertet:

 • Hur mycket du tjänat in till din allmänna pension under det senast deklarerade inkomståret
 • Hur värdet på din inkomstpension och premiepension har utvecklats
 • Vilka fonder din premiepension är placerad i och hur den är fördelad
 • Vilka fondavgifter du betalar

Hur mycket du tjänat in till din allmänna pension

Här ser du hur mycket du totalt har tjänat in till din allmänna pension, uppdelat på inkomstpension och premiepension. Den allmänna pensionen består av två delar, dels inkomst- premie- och tilläggspension, som man tjänat in genom arbete under livet och som man själv har betalat avgifter för, dels (för vissa) garantipension och inkomstpensionstillägg som staten betalar ut.


Din premiepension

Här ser du vilka fonder du har din premiepension placerad i, värdet och om de ökat eller minskat i värde under perioden. Tabellen visar även fondavgifterna och vald och aktuell fördelning mellan fonderna. Du kan även jämföra din genomsnittliga värdeutveckling och fondavgift med den genomsnittliga pensionsspararens.

Vad påverkar storleken på din pension?

Här är de tre delar som påverkar pensionen mest:

 • Hur mycket du tjänat genom hela livet
 • Om du har tjänstepension på arbetet
  Har du inte en tjänstepension via din anställning, eller är företagare, kan du själv behöva spara extra till din pension.Du bör då spara 4,5-6 procent av din lön upp till 47 625 kronor i månadslön (2024) för att det ska motsvara vad en anställd med kollektivavtal får inbetalt till sin tjänstepension.
 • Vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension

Genom att noggrant granska och förstå informationen i det orangea kuvertet kan du få en bättre överblick över din framtida pension och göra informerade beslut om ditt sparande och din pensionering. Några viktiga saker att titta på när du avläser kuvertet inkluderar din förväntade pension, eventuella avgifter och kostnader, och eventuella möjligheter till att öka din pension genom att till exempel jobba längre eller spara mer själv.

Ett års extra arbete kan ge tusenlappar mer i pension

Ett års arbete efter 66 års ålder kan ge dig som har en genomsnittlig lön mellan1 300 och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Då ingår både allmän pension och tjänstepension.

Det finns två skäl till att månadsbeloppet ökar:

 • Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension så länge du fortsätter att arbeta.
 • Den pension du tjänat in fördelas på färre år ju längre du väntar med att ta ut den.

Tänk på att du kan välja att jobba samtidigt som du tar ut din pension. Den allmänna pensionen, det vill säga inkomstpension och premiepension, kan du ta ut till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett hur mycket du jobbar.

En bra start är att logga in på minpension.se och göra en pensionsprognos. Det ger dig koll. Att spara till pension är en långsiktig process som kräver planering och engagemang. Genom att följa dessa tips och vara medveten om hur du tyder informationen som ges angående din pension kan du säkerställa en trygg och stabil pension för framtiden. Du förtjänar att leva gott när du går i pension.

Publicerat den
February 26, 2024

Relaterade artiklar

Vi kunde inte hitta några relaterade artiklar.
Tillbaka till bloggen