Trustpilot four stars
Företag diskuterar olika säkerheter då de ska ansöka om företagslån på Toborrow

Moderbolagsborgen- vad innebär det för dig som låntagare?

Sammanfattning

För många entreprenörer och företagare kan företagslån vara en nödvändig del av att växa och driva verksamheten framåt. Men för att få ett företagslån godkänt kan långivare kräva ytterligare säkerheter för att minska sin risk. En av dessa säkerheter är moderbolagsborgen. I detta inlägg ska vi utforska vad moderbolagsborgen är och vad det innebär för dig som låntagare vid ansökan om företagslån.

Vad är moderbolagsborgen?

Moderbolagsborgen är en form av säkerhet som innebär att moderbolaget garanterar för ett lån som tas av ett dotterbolag eller en närstående enhet inom samma koncern. Med andra ord, om dotterbolaget inte kan betala tillbaka lånet, åtar sig moderbolaget att göra det istället. Detta ger långivaren extra trygghet eftersom moderbolaget anses vara mer stabilt och kapabelt att täcka eventuella förluster.

Vad innebär det för dig som låntagare?

För dig som låntagare kan moderbolagsborgen ha både fördelar och nackdelar.

Fördelar:

  1. Lättare att få lån: Att ha en moderbolagsborgen kan göra det lättare för dotterbolaget att få ett lån beviljat, särskilt om dotterbolaget är ungt eller har begränsade tillgångar.
  2. Bättre villkor: Med moderbolagsborgen kan du som låntagare potentiellt förhandla fram bättre lånevillkor, såsom lägre räntor eller längre återbetalningstider.
  3. Tillgång till mer kapital: Genom moderbolagsborgen kan dotterbolaget ha tillgång till mer kapital än om det endast förlitar sig på sina egna tillgångar och kreditvärdighet.

Nackdelar:

  1. Större ansvar för moderbolaget: Genom att gå i borgen för dotterbolagets lån tar moderbolaget på sig en betydande ekonomisk risk. Om dotterbolaget inte kan betala tillbaka lånet kan det leda till finansiella svårigheter för moderbolaget.
  2. Begränsad flexibilitet: Moderbolagsborgen kan begränsa moderbolagets förmåga att ta på sig andra skulder eller genomföra andra finansiella transaktioner, eftersom långivare kan vara tveksamma att ge ytterligare krediter till ett moderbolag som redan är i borgen för ett annat lån.
  3. Möjlig påverkan på relationen mellan moder- och dotterbolaget: Att ha en moderbolagsborgen kan ibland leda till spänningar eller konflikter mellan moder- och dotterbolaget, särskilt om det finns oenigheter om hur lånet används eller återbetalas. Ett tips kan vara att ha en plan klar innan lånet betalas ut som både dotter - och moderbolaget är nöjda med.

Moderbolagsborgen är en viktig övervägning för både moder- och dotterbolag vid ansökan om företagslån. För dotterbolaget kan det ge tillgång till mer kapital och bättre villkor, medan moderbolaget tar på sig en ökad finansiell risk. Det är därför viktigt att noggrant överväga fördelarna och nackdelarna med moderbolagsborgen innan man tar beslut om att gå vidare med ett sådant arrangemang.

Att tänka på vid moderbolagsborgen

  • För att ett moderbolag ska kunna gå i borgen för ett dotterbolag måste det enligt lag finnas ett vinstdrivande syfte i näringsverksamheten. Det innebär att koncernbolaget har som avsikt att öka intäkterna eller minska kostnaderna i dotterföretaget.
  • En annan regel som måste uppfyllas är att moderbolaget och dotterbolaget ska bedriva liknande verksamhet. Dotterbolaget måste dessutom aktivt driva en näringsverksamhet den dagen moderbolaget går i borgen.
Skriven av
Magnus Ersson
Senast uppdaterad:
2024-06-25 14:38
Publicerad:
2024-06-28 12:47
Vad är moderbolagsborgen?

Moderbolagsborgen, även kallat moderbolagsgaranti, innebär att koncernbolaget går i borgen för ett av dotterbolagens skulder. Detta är vanligast för nystartade bolag som saknar långgående finansiell historik, och anses därmed som en risk för långivare.

Vad är skillnaden på moderbolagsborgen och personlig borgen?

Personlig borgen är en vanlig säkerhet som innebär att du företagare står som ansvarig ifall företaget inte kan återbetala lånet. Moderbolagsborgen, även kallat moderbolagsgaranti, innebär att koncernbolaget går i borgen för ett av dotterbolagens skulder. Detta är vanligast för nystartade bolag som saknar långgående finansiell historik, och anses därmed som en risk för långivare.

Vad är grundkraven för att beviljas ett lån?

Företaget måste vara aktivt och registrerat i Sverige. För att kunna göra en ansökan om företagslån på Toborrow behöver du ha en ledande roll i företaget såsom VD, ledamot eller suppleant i företagets styrelse. När du, vid din ansökan, identifierar dig med BankID kan vi enkelt hitta företagets uppgifter och på så sätt göra ansökan snabb och enkel.

Vill du veta mer om företagslån med moderbolagsborgen? Vi finns här för dig!

Kostnadsfritt och förutsättningslöst samtal med en kreditspecialist.

Öppettider

Mån-Fre:
09-12 och 13-17

Vi svarar oftast inom 1 minut!

08-520 017 30
STARTA CHATTEN

eller

STARTA CHATTEN
Bild på Toborrows kreditchef som kan hjälpa dig om du har frågor

Magnus Ersson

Kreditspecialist