Trustpilot four stars
Företag ser över sitt kassaflöde och överväger att ansöka om factoring för att balansera upp likviditeten.

Har ditt företag problem med kassaflödet? Då passar den här finansieringslösningen.

Sammanfattning

Ett av de vanligaste hindren för företag, särskilt små och medelstora företag, är att hantera kassaflödet. Att hålla pengarna strömmande jämnt kan vara avgörande för att hålla verksamheten igång och växande. Men ibland kan företag stöta på hinder som gör att pengarna inte rör sig så smidigt som de borde. Det kan vara allt från försenade betalningar från kunder till oväntade utgifter som plötsligt dyker upp. Men det finns lösningar där ute för att hantera dessa utmaningar, och två av de mest användbara verktygen är företagslån och factoring.

Företagslån - En skräddarsydd finansieringslösning

När det gäller att hantera kassaflödet kan ett företagslån vara ett kraftfullt verktyg. Ett företagslån ger företag möjlighet att få tillgång till kapital snabbt, vilket kan vara avgörande för att täcka omedelbara kostnader eller investera i tillväxtmöjligheter. Genom att låna pengar kan företag undvika att behöva vänta på att betalningar ska komma in eller att förlita sig för mycket på befintliga tillgångar.

Det finns olika typer av företagslån som kan anpassas efter företagets specifika behov. Kortfristiga lån kan vara lämpliga för akuta utgifter eller att täcka tillfälliga kassaflödesgap, medan långfristiga lån kan användas för större investeringar som expansion eller förvärv. Oavsett vilken typ av lån som passar bäst för företaget är det viktigt att noggrant överväga villkoren och se till att företaget har en hållbar plan för att återbetala lånet.

Factoring - Effektiv hantering av fakturor

Factoring är en annan finansieringslösning som kan vara till stor hjälp för företag som kämpar med kassaflödet. Med factoring kan företag sälja sina fakturor till en tredje part, vanligtvis ett finansbolag, i utbyte mot omedelbar kontantlikviditet. På så sätt behöver företag inte vänta på att kunderna ska betala sina fakturor, vilket kan hjälpa till att förbättra kassaflödet och minska risken för försenade betalningar.

En av fördelarna med factoring är att det ger företag tillgång till kontanter utan att behöva ta på sig ytterligare skulder. Istället för att låna pengar använder företaget sina befintliga tillgångar, i form av obetalda fakturor, för att få tillgång till kapital. Dessutom kan factoringföretag också erbjuda tjänster som kreditkontroll och fakturering, vilket kan avlasta företagets administrativa bördor och frigöra tid och resurser för andra aktiviteter.

Att hantera kassaflödet är en av de största utmaningarna för företag, men det finns lösningar där ute för att hjälpa till att mildra problemen. Företagslån och factoring är två finansieringsalternativ som vi på Toborrow erbjuder på plattformen och kan vara till stor hjälp för företag som kämpar med kassaflödesproblem. Genom att använda dessa verktyg kan företag få tillgång till kapital snabbt och effektivt, vilket kan vara avgörande för att hålla verksamheten igång och växande på lång sikt.

Skriven av
Magnus Ersson
Senast uppdaterad:
2024-05-15 11:07
Publicerad:
2024-05-15 11:56
Fakturaköp och fakturabelåning – vad passar dig?

Med factoring säljer du dina fakturor till ett faktoringbolag, vilket innebär att du får omedelbar likviditet istället för att behöva vänta på kundbetalningar. Det kan vara särskilt användbart när du behöver snabb tillgång till kapital för att täcka löpande kostnader eller investeringar.

Dessutom tar faktoringbolaget över ansvaret för att driva in betalningarna från dina kunder, vilket minskar risken för försenade eller uteblivna betalningar. Det ger dig en stabil och förutsägbar likviditet, vilket kan vara avgörande för att hålla din verksamhet flytande och fokusera på tillväxt och expansion. Om ditt företag har osäkra eller oregelbundna kassaflöden kan factoring vara en lämplig lösning för att säkerställa en stabil ekonomi. Det ger dig också möjlighet att frigöra kapital som annars skulle vara bundet i framtida kundfordringar.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med factoring?

Factoring erbjuder flera fördelar jämfört med andra finansieringsalternativ. När du säljer dina fakturor till ett factoringbolag tar de ut en avgift, vanligtvis som en procentandel av fakturabeloppet. Denna avgift appliceras oavsett om du säljer en eller flera fakturor. Trots detta kan det vara en lönsam affär om du behöver frigöra kapital snabbt. Dessutom kan factoring minska din administrativa börda avsevärt och göra det möjligt för dig att erbjuda generösare betalningsvillkor till dina kunder, inklusive krediter på upp till 120 dagar.

Vad kostar factoring?

Priset på factoring kan variera mellan olika långivare. Det finns inget fast pris för factoring, utan kostar per faktura. Kostnaden är en procentandel på fakturabeloppet och fungerar som avgiften för hanteringen av fakturan. Procentandelen ligger ofta på 2-5 procent och vissa factoringbolag tar även en fakturaavgift eller startavgift.

Fråga oss om factoring!

Vi kan det här med vilken finansieringslösning som passar ditt företag. Låt oss hjälpa dig!

Öppettider

Mån-Fre:
09-12 och 13-17

Vi svarar oftast inom 1 minut!

08-520 017 30
STARTA CHATTEN

eller

STARTA CHATTEN
Bild på Toborrows kreditchef som kan hjälpa dig om du har frågor

Magnus Ersson

Kreditspecialist