Trustpilot four stars
Entrepreneur ser över sina alternativ för säkerheter inför ansökan om företagslån.

Företagslån med säkerhet - vad innebär det?

Sammanfattning

För att erhålla ett företagslån kräver de flesta långivare någon form av säkerhet. Detta säkerställer att långivaren kan återfå de utlånade medlen om återbetalningen av lånet inte upprätthålls enligt avtalet. Vilken typ av säkerhet som passar bäst för ditt företag är avgörande. Här undersöker vi olika säkerheter som kan krävas vid ansökan om företagsfinansiering.

Vad är en säkerhet och varför behövs den?

Vid bedömningen av en företagslåneansökan utgår långivaren från företagets ekonomiska situation, betalningsförmåga och framtidsplaner. Säkerheterna som krävs vid ansökan om företagsfinansiering fungerar som en trygghet för långivaren, särskilt om företagets kassaflöde skulle bli otillräckligt för att täcka låneåterbetalningen.

Vad är en borgen?

En borgen innebär att en borgensman åtar sig att betala lånet om företagets betalningsförmåga försämras så att det inte kan fullfölja återbetalningen. Borgen kan utföras av företagaren själv eller av någon annan. Den kan omfatta hela lånebeloppet eller en del av det.

Personlig borgen är vanligt förekommande och innebär att du som privatperson tar på dig ansvaret om företaget inte kan återbetala lånet. Vid finansiering för ditt företag kräver långivarna ofta personlig borgen för att säkerställa återbetalningen.

Riskdelningsgaranti

Toborrows plattform erbjuder långivare SME-företag Europeiska investeringsfondens (EIF) riskdelningsgaranti. Denna garanti underlättar finansiering för investeringar som driver företagets tillväxt framåt och möjliggör även för småföretag att genomföra mer riskfyllda projekt än vanligt.

Realsäkerhet innebär fysisk egendom som används som säkerhet för lånet. Det kan vara fastigheter, fordon, maskiner eller andra tillgångar. Om företaget inte kan återbetala lånet, realiseras den pantsatta säkerheten för att täcka låneskulden.

Ställ objektet som säkerhet

Leasing och avbetalning är alternativ för att finansiera företagsinvesteringar där det investerade objektet fungerar som säkerhet. Avbetalning är ett passande alternativ om målet är att äga objektet på lång sikt, medan leasing innebär långsiktig hyra av objektet för företagets behov.

Har du frågor angående vilken finansiering som skulle passa ditt företag eller kanske om vilka säkerheter som skulle kunna lämnas, kontakta våra kreditspecialister så hjälper vi dig.

Skriven av
Magnus Ersson
Senast uppdaterad:
2024-05-15 10:50
Publicerad:
2024-05-15 11:56
Vilka är Toborrow?

Sedan 2014 har Toborrow strävat efter att fler företag enklare ska kunna växa med ett företagslån till en marknadsmässig ränta. På plattformen kan du som företag jämföra låneerbjudanden från flertalet kreditgivare och banker. Toborrow har sitt kontor i Stockholm men driver allt digitalt.

Vad är en borgensman och vad innebär det?

En borgensman är någon som skriver under borgen för en låntagare och därmed förbinder sig att betala låntagarens skuld, det vill säga själva lånet, om låntagaren inte klarar av det ekonomiskt.

Vad är grundkraven för att ansöka om ett företagslån?

Företaget måste vara aktivt och registrerat i Sverige. För att kunna göra en ansökan om företagslån på Toborrow behöver du ha en ledande roll i företaget såsom VD, ledamot eller suppleant i företagets styrelse. När du, vid din ansökan, identifierar dig med BankID kan vi enkelt hitta företagets uppgifter och på så sätt göra ansökan snabb och enkel.

Låt oss hjälpa dig välja rätt finansieringslösning!

Vi finns här för dig och besvarar gärna dina frågor.

Öppettider

Mån-Fre:
09-12 och 13-17

Vi svarar oftast inom 1 minut!

08-520 017 30
STARTA CHATTEN

eller

STARTA CHATTEN
Bild på Toborrows kreditchef som kan hjälpa dig om du har frågor

Magnus Ersson

Kreditspecialist