Person letar efter bästa fakturaköp för att öka likviditeten i bolaget

Mer klirr i företagskassan – omvandla dina fakturor med factoring

Behöver du mer klirr i kassan? Då kanske det är dags att sälja företagets fakturor? Factoring kan vara en bra lösning framför andra finansieringslösningar om snabb likviditet är syftet. Factoring betyder att du säljer dina fakturor och att factoringbolaget tar över kreditrisken, de tar alltså ansvar för att driva in en obetald faktura. Det här är en alternativ finansiering till ditt företag när du inte vill ta ett osäkrat företagslån men ändå frigöra kapital. Factoring är alltså ett samlingsbegrepp för fakturaköp och fakturabelåning.

Du kan även ta ett företagslån med dina fakturor som säkerhet och på så sätt frigöra kapital och öka företagets kassaflöde och företagets likviditet. Att komma i gång med en lösning för factoring är oftast enkelt och du kan i många fall ha dina pengar på kontot redan samma dag.

När passar factoring ditt företag?

Långa kredittider eller likviditetsbrist vill inget företag hamna i, då kan factoring vara den rätta lösningen för att snabbt lösa likviditet. Factoring är en typ av finansieringslösning som passar dig med företag som är verksam i en bransch med långa kredittider eller projektcykler då det kan försätta dig som företagare i likviditetsbrist. Factoring är vanligt inom till exempel byggbranschen och konsultbranschen där det oftast förekommer löpande utlägg i form av löner, inköp och skatt.

  • Genom att sälja vidare dina fakturor får du betalt direkt och slipper vänta på långa kredittider från dina kunder.
  • En annan fördel med factoring är, förutom att du får likvida medel till företagskontot, att du även slipper stå för kreditrisken beroende på om det är factoring med eller utan regress.
  • Du frigör även tid från administrativa sysslor och du kan fokusera mer på det du är bra på och att driva ditt företag vidare.

Med factoring kan du sälja eller belåna kundfakturor och få betalt direkt av factoringföretaget istället för av kund. Upplägget är ett utmärkt sätt att eliminera kredittider och minska risken för att likviditetsproblem uppstår om en kund dröjer med sin betalning.

Hur fungerar fakturaköp?

Ett alternativ till fakturabelåning är fakturaköp. Fakturaköp innebär att du säljer dina kundfakturor vidare till ett finansbolag. Vid ett fakturaköp ansvarar finansbolaget för att ta över kundfordran. Att sälja dina fakturor bidrar till att du kan frigöra kapital samt att du får ett förbättrat kassaflöde, vilket resulterar i att en rad nyckeltal kan förbättras.

För att köpa din faktura tar factoringbolaget oftast ut en procentuell avgift av fakturans värde och du får betalt för din faktura så snabbt som möjligt, oftast inom bara någon dag. Vissa aktörer tar även ut en viss administrativ avgift för att köpa din faktura.


Vad är skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning?

Vid fakturaköp anlitar du ett bolag som köper dina fakturor och tar över kreditrisken, de tar hand om allt administrativt arbete i händelse av att en faktura inte betalas. Vid fakturabelåning tar du i stället ett företagslån med dina fakturor som säkerhet och du är själv fortsatt ansvarig för att driva in betalningar och liknande.

Just nu kan du läsa om vår factoringlösning på företagande.se


Publicerat den
October 24, 2023

Relaterade artiklar

Vi kunde inte hitta några relaterade artiklar.
Tillbaka till bloggen