Skapa en enkel företagsbudget

Vad är en företagsbudget och varför bör jag ha en?

Det finns flera anledningar till att göra en budget. Först och främst handlar det om att kunna planera sin verksamhet, men en budget kan också behövas för att kunna visa för en långivare hur du ska kunna betala tillbaka ett lån. I denna miniguide får du veta i grunderna i hur du gör för att sätta upp en budget. 

En budget bör skapas för minst ett verksamhetsår, men gärna längre än så. Om budgeten är kopplad till ett lån eller en viss investering så kan det vara en god idé att budgeten omfattar hela lånets löptid eller avskrivningstiden för investeringen. 

Lite förenklat kan du skapa tre olika typer av budgetar: resultatbudget, likviditetsbudget, och investeringsbudget.

Lånebelopp
500 000 kr
Lånetid
36 månader
Fortsätt
(Ansökan är inte bindande)
Testa ditt kreditutrymme utan kreditupplysning Ta testet igen
Till testet
Ange ett giltigt personnummer och välj företag i nästa steg.
Ange ett giltigt telefonnummer.
Ange en giltig epostadress.
Tillbaka
(Ansökan är inte bindande)
Har du några betalningsanmärkningar?
Detta fält måste fyllas i.
Tillbaka

Resultatbudget

Om du ska göra större investeringar så kan det vara en bra idé att göra en särskild budget för detta. I investeringsbudgeten lägger du in när investeringarna görs, samt hur mycket som skrivs av tillgången varje tidsperiod. På så sätt ser du hur mycket värde som finns kvar i tillgångarna över tid.

En enkel investeringsbudget:

(+) Investeringar

(-) Avskrivningar


Resultatbudget

Resultatbudgeten är den mest grundläggande budgeten. Det hjälper dig att planera vilka intäkter och kostnader, och därmed också resultat, din verksamhet förväntas ha under det kommande året. Det är också utifrån resultatbudgeten en långivare kan bedöma ditt företags återbetalningsförmåga om du ansöker om ett lån.

Många bokföringssystem har en funktion för att enkelt kunna skapa en resultatbudget. Budgeten får då samma formatering som din resultaträkning, vilket kan vara praktiskt för att kunna jämföra din budget med hur det faktiskt går. Annars kan du göra budgeten i ett kalkylprogram, till exempel Microsoft Excel.

I sin enklaste form ska resultatbudgeten beskriva företagets planerade resultat:

(+) Intäkter

(-) Kostnader

= Resultat

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget hjälper dig att hålla koll på pengarna (likviderna) som flödar in och ut genom företaget. Detta kallas också för ditt företags kassaflöde, som är summan av inbetalningar minus utbetalningar. Genom att noggrant följa företagets likviditet kan du se till så att det alltid finns pengar kvar att betala utgifter med och att man har tillräckligt mycket pengar för att täcka utgifterna den närmsta tiden. Denna planeringen kan vara bra för ett företag, och i vissa fall väldigt viktig och nödvändig till exempel om företaget har stora produktionskostnader och inte får betalt förrän då produkten är levererad, eller om det är stora säsongsvariationer i verksamheten.Likviditetsbudgeten beräknas (lite förenklat) såhär:

(+) Ingående balans (det du har på kontot vid början av året)

(+) Inbetalningar

(-) Utbetalningar

= Utgående balans


Senast uppdaterad:
2024-05-31 15:32