Balans- och resultaträkning

Vad är balans- och resultaträkning

En Balans- och resultaträkning är något de flesta långivarna vill se när du skall ansöka om ett företagslån. Resultaträkning ger en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått och en balansräkning är ett dokument som redovisar en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Långivarna vill ofta gärna se en så ny resultat- och balansräkning som möjligt för att kunna göra en bra bedömning. Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring. Balansräkningen ska i sammandrag visa alla tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen. Balans- och resultaträkningen kan du exportera från ditt bokföringsprogram. Vi har listat hur du gör på några av de vanligaste bokföringsprogrammen.

Lånebelopp
500 000 kr
Lånetid
36 månader
Fortsätt
(Ansökan är inte bindande)
Testa ditt kreditutrymme utan kreditupplysning Ta testet igen
Till testet
Ange ett giltigt personnummer och välj företag i nästa steg.
Ange ett giltigt telefonnummer.
Ange en giltig epostadress.
Tillbaka
(Ansökan är inte bindande)
Har du några betalningsanmärkningar?
Detta fält måste fyllas i.
Tillbaka

Exportera från resultat och balansräkning från Fortnox: 

I de flesta stora bokföringsprogrammen kan du exportera ut en balans- och resultaträkning direkt. Annars får du be om det från den som sköter företagets bokföring.

Exportera från Visma: 

För att exportera balans- och/eller resultaträkningsmall i Visma gör du så här:

  1. Klicka på länken Exportera mall eller välj Arkiv - Export - Balans-/Resultaträkningsmall till fil.
  2. Markera vad som ska exporteras, Balansräkningsmall och/eller Resultaträkningsmall och klicka på OK.
  3. Klicka på Spara.

Exportera från Björn Lundén

Det går inte att skriva ut en balans- och resultaträkning från programmet, utan för det krävs ett bokslutsprogram, exempelvis vårt BL Bokslut där du även kan göra din årsredovisning. Du kan läsa mer om deras program här.

Exportera från resultat och balansräkning från Fortnox: 

I Fortnox program finns en mängd olika rapporter som kan vara användbara för dig när du vill se ditt företags ekonomiska ställning. För att ta fram en rapport klickar du på Rapporter i huvudmenyn. Rapporterna är indelade per program som du har tillgång till, t.ex. Bokföring, Leverantörsfakturor, Kundfakturor, Register och Listor samt Egna rapporter. Lycka till och vi finns här om du behöver hjälp!

Exportera från resultat och balansräkning från Bokio: 

De rapporter som finns tillgängliga för nedladdning hos Bokio hittar du under Rapporter i vänstermenyn.

Balansrapport, resultatrapport, huvudbok går att exportera som PDF i Bokio för att sedan kunna skrivas ut från datorn. Välj vilken rapport du vill se under Rapporter i Huvudmenyn, klicka därefter på de tre prickarna [...] uppe i högra hörnet på respektive rapport för att ladda ner PDF eller exportera till excel.

Exportera från Speedledger:

Du hittar rapporten via Bokföring > Resultatrapport. 

Du kan visa rapporten för hela räkenskapsåret alternativt ange ett datumintervall för att endast se en specifik period. Använder du resultatgrupper går rapporten också att summera per resultatgrupp.

  1. Budget innebär att du ser budgeterade belopp om du använt funktionen Budget i programmet. Väljer du Ackumulerat får du en sammanräkning för vald period. Valen Föregående år totalt och Föregående år perioden ser du bara om man har flera räkenskapsår.
  2. Klicka på Visa för att se rapporten. Endast konton med bokförda saldon visas.
  3.  För att skriva ut rapporten klickar du på Skriv ut. Då skapas ett PDF-dokument som du kan spara eller skriva ut. Rapporten går även att exportera i xls-format

Senast uppdaterad:
2023-10-30 13:26