Tjej glad eftersom hon sänkt sin ränta med Toborrow

Vad är ränta och vad har det för betydelse vid en ansökan av lån

Ränta är en avgift som du betalar för att få låna pengar av en långivare, det är en procentsats som bestäms av den som lånar ut pengarna, som till exempel en bank. Ränta på bolån är normalt lägre än på vanliga privatlån eftersom det, på bolån, finns en fastighet som säkerhet för lånet. 

Den ränta du får beror alltså på marknadsförhållandena, typ av lån och hur stor risk du är för långivaren. Ju bättre din kreditvärdighet är, desto lägre ränta kan du förvänta dig. Du kan kolla din kreditvärdighet genom att ta en kreditupplysning på dig själv.

Ränta är också ett sätt att tjäna pengar på dina sparade pengar. Om sätter in dina pengar på ett sparkonto som ger ränta är detta ett enkelt sätt att tjäna pengar på dina pengar. Då får du istället en viss procentsats betalt på ditt sparade belopp.

För att undvika att förlora pengar är det viktigt att ta reda på vilken ränta som tillämpas innan du lånar eller investerar. Det är också viktigt att kontrollera att räntan är konkurrenskraftig och om det finns andra avgifter som tillämpas, det är därför bra att jämföra räntor hos flera olika långivare innan du lånar.

Vad är ränta? 

Ränta är en avgift eller kostnad som betalas när man lånar pengar, räntan uppgår till en viss  procentuell del av det totala lånebeloppet. Räntesatsen, alltså hur hög ränta du får, beror vanligtvis på det totala lånade beloppet, lånets löptid och långivarens riskbedömning av dig som lånar pengar. Det är viktigt att förstå hur ränta fungerar när man tar ett lån, eftersom det kan ha stor inverkan på hur mycket man slutligen betalar.

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är den räntesats som visas för ett lån. Den nominella räntan tar inte hänsyn till eventuella kostnader som kan tillkomma när du tar ett lån, såsom uppläggningsavgifter, aviavgifter och liknande.

Vad är effektiv ränta?

Du kan räkna ut den effektiva räntan på ett lån genom att beräkna vad du totalt ska betala för lånet per månad, inklusive alla eventuella avgifter. Den effektiva räntan är den ränta som måste betalas för att täcka alla kostnader som är förknippade med att ta ett lån. Effektiv ränta är det bästa sättet att jämföra olika lån eftersom den tar hänsyn till alla kostnader.

Hur kan jag sänka min ränta?

Här är några tips för att hjälpa dig att sänka din ränta: 

1. Kontakta din långivare

Om du redan har ett lån är det första du ska göra att kontakta din långivare och fråga om det finns några möjligheter att sänka din ränta. Om du har en god kredit historia och har skött dina inbetalningar kan det finnas möjligheter för dig att få en bättre ränta. 

2. Jämför lån

Genom att jämföra olika lån via en låneförmedlare som Toborrow när du ska ta ett nytt lån kan du enkelt hitta det alternativ med lägst ränta. Du kan även göra en kostnadsfri jämförelse för att se om något av förslagen har en lägre ränta än ett befintligt lån, du kan i så fall välja att refinansiera ditt lån till en lägre ränta.

3. Förbättra din kreditbetyg

Om du förbättrar din kreditvärdighet kan du bli erbjuden lägre ränta. Försök också att hålla din kreditanvändning och dina kreditförfrågningar på en låg nivå. 

Genom att följa dessa steg kan du sänka din ränta och få ett mer kostnadseffektivt lån.  Lycka till!

Hur räknar man ut ränta?

Det är svårt att själv räkna ut ränta på ett lån eftersom det varierar mycket mellan olika långivare. Räntan bestäms av en rad olika faktorer och varje långivare gör din individuella bedömning av just din ekonomiska situation. Som regel kan man säga att ju stabilare din ekonomi och inkomst är, ju lägre ränta kommer du att bli erbjuden.

Räntesatsen som du får på ditt lån påverkas som sagt av en rad olika faktorer. Det första som banken eller långivaren kommer att beakta är din kreditvärdighet, ju bättre din kreditvärdighet, desto lägre ränta kommer du att få på ditt lån. 

Andra faktorer som påverkar räntan är lånets storlek, antal år du valt att betala tillbaka på, vilken typ av lån det är, eventuella säkerheter och riksbankens ränta (styrräntan). Om lånet är stort och löptiden kort är det troligt att du får en lägre ränta medan om du har en dålig kreditvärdighet eller ett lån med lång löptid, kan det hända att du får en högre ränta.

Vad är ränta på ränta?

Det kan vara svårt att förstå hur det fungerar med ränta på ränta effekten men det är resultatet av att återinvestera räntan du fått utbetald på ditt sparkapital så att du, nästkommande period, får ränta på ditt sparkapital plus den intjänade räntan från förra perioden. Det här gör att dina investeringar växer snabbare över tid, det blir en form av snöbollseffekt som gör att relativt små belopp på sikt kan växa till stora summor. Ränta på ränta på engelska heter compound interest och översätts till sammansatt ränta.

Vad är upplupen ränta?

På sparkonton är upplupen ränta den ränta som har tjänats in sedan den senaste ränteutbetalningen gjordes. Utbetalning kan ske dagligen, varje månad eller en gång per år. Om en bank betalar ut sparränta den sista december varje år kommer den upplupna räntan att öka dag för dag fram till utbetalningen som görs i slutet av året. Om kontot avslutas kommer banken att betala ut den upplupna räntan omedelbart.

Publicerat den
January 31, 2023

Relaterade artiklar