Företaget köpte in nya maskiner till företaget med finansiering de fått via jämförelsetjänsten Toborrow

Ska ditt företag investera i en ny maskin - vi har tipsen

En välfungerande infrastruktur är avgörande för ett framgångsrikt företag. Det kan till exempel vara genom att uppgradera utrustning och teknik, förbättra produktionsanläggningar eller optimera logistiken. Genom att förbättra effektiviteten och produktiviteten inom företaget kan du spara tid och pengar på lång sikt och säkerställa en smidigare verksamhet. Företaget växer och nya maskiner, skrivare eller kanske traktorer måste köpas in för att hinna med efterfrågan på din tjänst eller produkt. Oavsett varför du behöver nya maskiner till företaget så finns det saker som är bra att tänka på innan du faktiskt köper dessa.

Vad kommer maskinen kosta ditt företag

Gör en beräkning på vilken årlig kostnad du får på den nya maskinen, för både fasta och rörliga kostnader.

  • De rörliga kostnaderna är underhåll, bränsle och arbetstid som maskinen kräver
  • De fasta kostnaderna är räntor och amorteringar på eventuella lån du har för maskinen

Gör en uppskattning på hur många timmar ditt företage kommer använda maskinen. Du kan sedan ta fram en kostnad per timme och jämföra den kostnaden med den maskin du har i dag – det ger dig en uppfattning om vad den nya maskinen kostar att använda och om det är rimligt att ha den kostnaden i ditt företag.

Olika finansieringslösningar till ditt maskinköp

Leasing, låna eller hyra? Vad passar just dig och ditt företag? Om ditt företag behöver ökat kapital, till exempel för att finansiera en tillväxtfas eller utveckla en ny produkt, kan det vara aktuellt att söka extern finansiering. Det finns olika typer av finansieringar du kan välja mellan såsom företagslån, fastighetslån, kontokredit, leasing, riskkapital och bidrag. Nedan kommer vi berätta lite mer om företagslån, leasing och hyra.

Leasing

Företagsleasing är en alternativ finansieringsmetod för ditt företag. I princip allt som klassas som lös egendom, kan tas upp som en tillgång och som går att göra avskrivningar på går att leasa. Företagsleasing passar därför för större investeringar i lös egendom såsom entreprenadmaskiner, bilar och diverse kontorsutrustning.

Till skillnad från ett lån så är leasing juridiskt sett inte en kredit då företaget inte betalar någon ränta till leasingfirman. Du betalar därmed istället hyra istället för ränta på objektet som leasas. En företagsleasing på din investering innebär att en finansieringspartner köper och har ägandeskapet över objektet, men hyr ut det till dig via ett leasingavtal. Företagsleasing påminner därför om en slags långtidshyra där du har nyttjanderätten för objektet, men inte äganderätten. Företagsleasing passar som finansieringslösning för företag som vill göra större investeringar i en egendom utan att binda kapital och minska kreditutrymme.

Varför leasing?

  • Ingen kontantinsats
  • Fast månadskostnad under leasingperioden
  • Inget bundet rörelsekapital

Företagsleasing som finansieringsalternativ kan vara fördelaktigt när det kommer till exempelvis budgetplanering. Genom att på förhand känna till sina löpande utgifter under leasingperioden och inte behöva ta upp denna som en tillgång i balansräkningen, så är det endast rörelseresultatet som kommer påverkas under leasingperioden. Detta innebär en bättre soliditet för företaget. Leasingavgiften är avdragsgill mot företagets resultat.

Leasingavgiften är avdragsgill då du betalar moms på leasingavgiften. Momsen är för det mesta helt avdragsgill med undantag för personbil. Då är 50 % av momsen normalt avdragsgill.

Företagslån

Företagslån kan vara en viktig faktor till företags tillväxt. Då lånet i din verksamhet är en stor investering är det alltid bra att jämföra olika företagslån innan du bestämmer dig så att du hittar ett lån som passar just ditt företag, dessutom försäkrar du dig om att du fått de bästa villkoren. Hos Toborrow kan du jämföra företagslån och få flera svar med endast en ansökan. Läs mer om vår maskinfinansiering här.

Hyra

Du bör hyra utrustning om du vill kunna uppgradera den regelbundet, till exempel om ditt företag har en stark tillväxt och du vet att du kommer behöva byta ut utrustningen. Vill du istället finansiera utrustningen som ditt företag kommer behöva över en längre period kan leasing vara ett bättre alternativ.

Publicerat den
September 19, 2023

Relaterade artiklar