Par använder mätpunkter för att optimera sin e-handel med hjälp av Toborrows tips

Så använder du dina KPI:er för att optimera din e-handel

Att optimera din e-handel är inget litet projekt, utan ett långsiktigt arbete som kräver att du kontinuerligt analyserar din hemsida och besökarnas beteende. Vilka KPI:er är bra att använda för att mäta hur din e-handel presterar? Vi har listat 9 KPI:er som du kan välja från för att mäta hur din e-handel fungerar. 

Ett vanligt misstag som många gör när en verksamhet börjar arbeta utifrån KPI:er är att de väljer ut alldeles för många. Det kan göra att du tappar fokus och även att det blir besvärligt att kommunicera ut i organisationen. Välj därför max 2-3 nyckeltal i starten och använd tid och energi på hela verksamheten tar dig dit. 

Nedan ser du KPI:er som vi tycker kan vara viktiga att utgå ifrån när du väljer rätt KPI:er för just ditt företag. 

·        Unika besökare 

·        Konverteringsgrad - antal besökare som lägger en order

·        Bruttovinst - bruttovinst för hela e-handeln

·        Snittordervärde - snittvärde per lagd order

·        CPO - kostnad per order (eller ny kund)

·        Lageromsättningshastighet - den KPI som beskriver hur många gånger per år som lagret omsätts i verksamheten.

·        Servicegrad - leveransförmåga, andel artiklar som levereras direkt utifrån lagret.

·        Leveranstid - tid från lagd order till leverans

·        Övergivna varukorgar - andel av kunderna som ej fullföljer köp men har varor i varukorgen

KPI:er är viktiga steg på vägen för din tillväxt

För att förbättra utfallet av dina KPI:er är det viktigt att våga testa nya metoder och angreppssätt, till exempel genom nya marknadsföringskanaler, skapa olika content för att attrahera målgruppen eller använda stödsystem för att effektivisera processerna. Optimerar du din e-handel rätt leder detta vidare till ökad konvertering och konverteringsgrad. Att analysera och anpassa sina aktiviteter är ett långsiktigt arbete som aldrig borde kännas klart.

När du vet mer om statistiken kan du sätta upp A/B tester för att öka konverteringen på hemsidan. Genom att arbeta med A/B tester kan du ta reda på vilken design, text eller funktionalitet som får besökarna på din webbplats att utföra en konvertering, till exempel genomföra ett köp. Genom att sätta tydliga mål för dina indikationer och hur ni i organisationen ska uppfylla dessa, skapas goda förutsättningar för att e-handeln ska bli en lyckad försäljningskanal

Publicerat den
February 28, 2022

Relaterade artiklar