Trustpilot four stars
Trustpilot four stars
Företagare diskuterar det negativa kapitalet på möte efter att ha läst Toborrows tips.

Negativt eget kapital i företaget - vad betyder det och vad gör du åt det?

Att upptäcka negativt eget kapital i ett företag kan verka som en varningssignal för både företagsägare och investerare. Men vad betyder egentligen detta negativt kapital och hur påverkar det företagets hälsa och framtid? I denna blogg kommer vi att utforska innebörden av negativt eget kapital och hur det kan hanteras.

Vad är eget kapital?

Innan vi dyker in i det negativa, låt oss först förstå vad eget kapital innebär. Eget kapital representerar ägarnas intresse i företaget och beräknas som skillnaden mellan tillgångarna och skulderna. Det är det belopp som skulle återstå för ägarna om alla skulder skulle betalas av. Med ett positivt eget kapital är företaget i princip ägarnas tillgång och det indikerar en god finansiell ställning.

Negativt eget kapital- Vad betyder det?

Negativt eget kapital inträffar när företagets skulder överstiger dess tillgångar. Detta innebär att om alla skulder skulle betalas idag, skulle det inte finnas något överskott kvar för ägarna. Det kan förekomma av olika anledningar, som stora förluster, hög skuldsättning eller en kombination av båda.

Orsaker till negativt eget kapital

Ackumulerade förluster

Om ett företag upprepade gånger genererar förluster över tid kan det leda till negativt eget kapital. Förluster minskar det ackumulerade kapitalet och kan överstiga det initiala insättningen av ägarna.

Hög skuldsättning

Om företaget har en hög skuldsättning i förhållande till sina tillgångar kan det resultera i negativt eget kapital. Höga räntor och skuldbetalningar kan överstiga företagets intäkter och vinster.

Orealiserade förluster på tillgångar

Om företaget äger tillgångar som har minskat i värde, men dessa förluster ännu inte bokförts, kan det leda till ett tillfälligt negativt eget kapital.

Konsekvenser av negativt eget kapital

Finansiell osäkerhet
Negativt eget kapital signalerar oftast en finansiell osäkerhet. Det kan vara svårt för företaget att få nya lån eller kapitalinvesteringar.

Risk för konkurs
Ett ihållande negativt eget kapital kan öka risken för företagskonkurs. Det blir svårt att upprätthålla normala verksamhetsaktiviteter utan en stabil finansiell grund.

Åtgärder för att hantera negativt eget kapital

Effektiv kostnadsstyrning
Genom att noggrant övervaka och minska onödiga kostnader kan företaget öka sina intäkter och förbättra sitt kapital.

Skuldförhandlingar
Förhandlingar med kreditgivare för att omstrukturera skulder eller förhandla fram bättre villkor kan bidra till att lindra den finansiella bördan.

Förbättrad lönsamhet
Fokus på att öka lönsamheten genom att identifiera och utveckla lönsamma affärsområden kan bidra till att vända den negativa trenden.

I slutändan är det viktigt för företag att aktivt hantera sitt eget kapital för att undvika att hamna i en situation med negativt eget kapital. Genom att förstå orsakerna och vidta åtgärder i tid kan företag positionera sig själva på en väg mot finansiell stabilitet och hållbarhet.

Skriven av
Senast uppdaterad:
2024-02-27 15:34
Publicerad:
2024-04-10 14:33

Öppettider

Mån-Fre:
09-12 och 13-17

Vi svarar oftast inom 1 minut!

08-520 017 30
STARTA CHATTEN

eller

STARTA CHATTEN
Bild på Toborrows kreditchef som kan hjälpa dig om du har frågor

Magnus Ersson

Kreditspecialist