Entrepreneur deklarerar efter att ha läst Toborrows blogg.

Har du ett företag? Vi har tips inför deklarationen!

Deklarationstiden närmar sig, och för företagare innebär det inte bara att fylla i den personliga deklarationen utan även att deklarera företaget. Hur skiljer sig deklarationen beroende på vilken företagsform du har? Vilka datum är det som gäller?

Här är de datum du bör ha koll på inför deklarationen 2024:
 • 3 mars: Sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen digitalt.
 • 4-8 mars: Deklarationen skickas ut digitalt.
 • 15 mars–15 april: Deklarationen skickas ut med post för de som saknar digital brevlåda.
 • 19 mars: Deklarationen öppnar.
 • 2 maj: Sista dagen att deklarera.
 • 13 maj: Sista dagen att lämna in momsdeklarationen för dig som redovisar moms en gång om året.
 • 14 november: Eventuell kvarskatt ska vara betald, om det inte står något annat datum på ditt slutskattebesked.

Deklaration för Enskild Firma

Som enskild näringsidkare deklarerar du för företaget samtidigt som du gör din privata inkomstdeklaration. Du börjar med att göra ditt årsbokslut och sedan fylla i samt lämna in NE-bilagan som du får med deklarationen. För de med en omsättning under 3 miljoner kronor är det ett förenklat årsbokslut som måste registreras, som enkelt kan överföras till NE-bilagan i deklarationen.

Checklista för att avsluta ett beskattningsår:


Utför ditt årsbokslutEfter varje beskattningsår är det dags att sammanställa ditt årsbokslut. Detta utgör basen för din inkomstdeklaration. Här är några alternativ för hur du kan genomföra bokslutet:

 1. Förenklat årsbokslut via e-tjänst
  Om din omsättning inte överstiger 3 miljoner kronor kan du dra nytta av vår e-tjänst för Förenklat årsbokslut. Genom att använda denna tjänst kan du enkelt överföra dina uppgifter till deklarationen när du har slutfört bokslutet.
 2. Redovisningsprogram
  Du har möjlighet att göra ditt årsbokslut genom ett redovisningsprogram som passar dina behov och företagets komplexitet.
 3. Pappersformulär
  Alternativt kan du välja att utföra ditt årsbokslut manuellt på papper.


Oavsett vilket alternativ du väljer för att slutföra ditt årsbokslut är det viktigt att underteckna det och spara det i minst 7 år. Det är inte nödvändigt att skicka in årsbokslutet till Skatteverket, men det är avgörande att du har det tillgängligt vid eventuella revisioner eller andra formella ärenden.

Läs mer på skatteverket.


Reserveringar för Enskild Firma

Som enskild näringsidkare bör du överväga möjligheterna att sänka ditt skattemässiga resultat genom positiv räntefördelning eller avsättningar till periodiseringsfond eller expansionsfond. Detta kan bidra till att skjuta på skatteeffekter och möjliggöra kvittning av framtida underskott.

Deklaration för Handelsbolag

Deltagare i ett handelsbolag ska lämna in en N3A-bilaga tillsammans med sin inkomstdeklaration, där de redovisar sin del av handelsbolagets resultat. Om du även ska deklarera för handelsbolaget görs detta i inkomstdeklaration 4, och tidpunkten för detta styrs av bolagets räkenskapsår.

Läs mer på skattverket.

Deklaration för Aktiebolag

Deklarationsprocessen för delägare i fåmansföretag liknar den för delägare i handelsbolag. Förutom den privata inkomstdeklarationen ska du lämna in en K-10 bilaga där du redovisar utdelning från företaget och eventuell vinst eller förlust vid försäljning av aktier i företaget. Tidpunkten för aktiebolagets egen inkomstdeklaration styrs av dess räkenskapsår.

Läs mer på skattverket.

Kontrollera uppgifterna och avdragsmöjligheter

Precis som för din privata inkomstdeklaration är det viktigt att kontrollera de förtryckta uppgifterna även för företaget. Se till att eventuella fel rättas. Som företagare får du göra avdrag för nödvändiga kostnader för verksamheten, och det är viktigt att förstå hur avdragen skiljer sig beroende på företagsform. Ett vanligt avdrag är kostnader för arbetsrum, men reglerna skiljer sig åt beroende på om du driver enskild firma eller aktie-/handelsbolag.

Att korrekt hantera deklarationen för ditt företag är avgörande för att undvika skatteproblem. Genom att ha koll på viktiga datum, förstå skillnaderna mellan olika företagsformer och vara medveten om avdragsmöjligheter kan du göra deklarationsprocessen smidigare och mer effektiv. Kom ihåg att alltid dubbelkolla uppgifterna och vid behov kontakta Skatteverket för ytterligare vägledning. Med noggrannhet och förståelse för din deklaration kan du säkerställa att din verksamhet fortsätter att växa och blomstra.

Publicerat den
March 11, 2024

Relaterade artiklar