Trustpilot four stars
Trustpilot four stars
Hos Toborrow ansöker du om lån enkelt online

Elstöd 2023: En guide för företagare

Sammanfattning

Elstödet är ett värdefullt bidrag som kan hjälpa företag att kompensera för de ökade energikostnaderna. Som företagare är det viktigt att vara medveten om de olika aspekterna av elstödet för att kunna dra nytta av det på bästa möjliga sätt.Här är några viktiga punkter att tänka på när du ansöker om elstöd till ditt företag: 

När kan mitt företag ansöka om elstöd?

Ansökan för elstöd till företag öppnades den 30 maj och pågår till och med 25 september 2023. Se till att hålla koll på dessa datum för att säkerställa att du ansöker i tid.

Vilken stödnivå gäller för företag i olika elområden?

Företag och organisationer med uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstödet. Det är viktigt att vara medveten om vilket elområde ditt företag tillhör för att kunna beräkna stödets storlek. Företag i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme, medan företag i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.Stödet baseras på företagets faktiska elförbrukning under perioden oktober 2021till september 2022.

Finns det något tak belopp för elstödet?

Om ditt företag ingår i en intressegemenskap måste ansökan göras samtidigt. Detta säkerställer att alla företag inom intressegemenskapen behandlas rättvist och att stödet fördelas korrekt. Det är också viktigt att notera att det finns ett tak belopp för hur mycket stöd ett företag kan få. Generellt sett är takbeloppet 20miljoner kronor, men om ditt företag bedriver verksamhet inom primär produktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna gäller särskilda takbelopp. 

När betalas elstödet ut?

När din ansökan har blivit inlämnad och bedömd som komplett, kan du förvänta dig att få ditt elstöd utbetalt inom bara några dagar till ditt skattekonto. För att göra ansökningsprocessen smidigare kan du också välja att ansöka genom ett ombud vilket ytterligare underlättar för ditt företag.

Hur redovisar jag elstödet i deklarationen?

Vid beviljat elstöd bör det vanligtvis redovisas i inkomstdeklarationen som ett näringsbidrag. Det är viktigt att följa de riktlinjer och anvisningar som Skatteverket tillhandahåller för att korrekt redovisa stödet. Om ditt företag bedriver verksamhet som är undantagen från beskattning behöver stödet inte tas upp i inkomstdeklarationen.

Att ansöka om och få elstöd kan vara en betydande hjälp för ditt företag och dess ekonomiska hälsa.Genom att vara medveten om ansökningsprocessen, kraven och de olika aspekterna av stödet kan du maximera fördelarna för ditt företag. Se till att hålla koll på ansökningsperioden och vara noggrann i din ansökan för att öka chanserna att få beviljat elstöd.

Skriven av
Senast uppdaterad:
2023-08-15 15:41
Publicerad:
2024-04-10 14:33

Öppettider

Mån-Fre:
09-12 och 13-17

Vi svarar oftast inom 1 minut!

08-520 017 30
STARTA CHATTEN

eller

STARTA CHATTEN
Bild på Toborrows kreditchef som kan hjälpa dig om du har frågor

Magnus Ersson

Kreditspecialist