Trustpilot four stars
Trustpilot four stars
Restaurangägare går igenom fakturor som ska säljas via factoring på Toborrow

Befria din kärnverksamhet från ekonomiska begränsningar

I dagens snabbrörliga marknad är tid en av de mest värdefulla tillgångarna för företag. Förmågan att fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt hantera sina ekonomiska behov på ett effektivt sätt är avgörande för företagets tillväxt. En alltmer populär finansiell lösning för att frigöra både tid och kapital är fakturaköp, även känt som factoring. Factoring är en beprövad finansieringsmetod som ger företag möjlighet att omedelbart omvandla sina utestående fakturor till likvida medel. Hur kan factoring hjälpa ditt företag att frigöra tid och resurser för kärnverksamheten? Innan vi svarar på den frågan, låt oss börja med en grundläggande förståelse av vad factoring faktiskt är.

Factoring frigör kapital

Factoring är en finansieringsmetod som gör det möjligt för företag att sälja sina utestående fakturor till ett faktoringbolag i utbyte mot likvida medel. Factoringbolaget tar över ansvaret för att driva in betalningarna och debiterar en avgift för sina tjänster. Denna process befriar företag från att behöva vänta på att kunderna ska betala sina fakturor, vilket ibland kan ta flera månader.

Frigör kapital för investeringar

När företag säljer sina fakturor genom factoring får företaget snabbt tillgång till kapital som annars skulle vara bundet i utestående fakturor. Detta kapital kan användas för att investera i företagets tillväxt, finansiera lagerinköp, utvidga verksamheten eller hantera oplanerade utgifter. Att få möjlighet till denna typ av likviditet är särskilt värdefullt för små och medelstora företag som annars kan kämpa med likviditetsproblem.

Minska administration och risk

En annan fördel med factoring är att det minskar den administrativa bördan det är att driva in betalningar från kunderna. Factoringföretaget tar över ansvaret helt för att följa upp och driva in betalningarna, vilket frigör tid och resurser för företaget som istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Dessutom minskar risken för att inte få betalt eftersom factoringbolaget tar på sig kreditrisken för företagets kunder.

När är factoring en bra lösning?

Factoring är inte en lösning som passar för alla företag. Det är särskilt användbart för företag som har utestående fakturor med långa betalningstider och som behöver tillgång till kapital för att stödja sin tillväxt. Det kan vara särskilt fördelaktigt för branscher där säsongssvängningar är vanliga och likviditet är avgörande.

Tid är pengar

Uttrycket tid är pengar stämmer in väl i vår konkurrensutsatta affärsvärld. Att frigöra mer tid för att kunna fokusera på kärnverksamheten är en av de viktigaste faktorerna för många företag. Factoring är en finansieringsmetod som effektivt frigör tid och kapital genom att omvandla utestående fakturor till omedelbar likviditet. Genom att minska administrativa bördor och befria resurser kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet och strategisk tillväxt.

Innan du beslutar dig för att använda factoring, är det viktigt att noggrant överväga om det är rätt lösning för ditt företag och att jämföra olika faktoringbolag för att hitta den bästa affären. Med rätt strategi kan factoring vara en kraftfull resurs för att stärka din företags ekonomi och frigöra tid för att fokusera på det som verkligen betyder mest - din kärnverksamhet.

Skriven av
Senast uppdaterad:
2023-11-10 9:59
Publicerad:
2024-04-10 14:33

Öppettider

Mån-Fre:
09-12 och 13-17

Vi svarar oftast inom 1 minut!

08-520 017 30
STARTA CHATTEN

eller

STARTA CHATTEN
Bild på Toborrows kreditchef som kan hjälpa dig om du har frågor

Magnus Ersson

Kreditspecialist