Integritetspolicy

Integritetspolicy innehåller information om behandling av personuppgifter och använding av cookies på Toborrow.

Senast ändrad 2021-05-31

Toborrow värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du som kund lämnar uppgifter rörande dig själv till Toborrow eller när du som besökare använder Toborrows webbplats. I vår Integritetspolicy informerar vi om hur Toborrow behandlar dina personuppgifter, varför vi behöver behandla dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och kan åberopa i fråga om personuppgiftsbehandlingen. Vi beskriver även hur vi använder cookies och hur du går tillväga om du inte vill acceptera användandet av cookies.

Toborrow kommer inte att samla in och lagra dina personuppgifter om du endast besöker webbplatsen. Om du däremot använder tjänsten kommer Toborrow att samla in och behandla personuppgifter om dig när du företräder ett lånsökande företag eller om du är långivare eller representant för en långivare. Information om vilka uppgifter som samlas in om dig som långivarrepresentant för en långivare och för vilket ändamål de samlas in framgår av Toborrows Allmänna Villkor för Långivare som Långivaren accepterar i samband med anslutning till Tjänsten. Information om vilka uppgifter som samlas in om dig som låntagarrepresentant för en låntagare och för vilket ändamål de samlas in framgår av Toborrows Allmänna Villkor för Låntagare som låntagaren accepterar i samband med att Låntagaren ansluter sig till tjänsten.

Kontaktuppgifter till Toborrow och behörig tillsynsmyndighet

Toborrow är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på webbplatsen och inom ramen för tjänsten. Om du har frågor eller t.ex. vill använda din rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig eller om du vill få en uppgift justerad är du välkommen att kontakta oss. Vi gör en bedömning av din begäran utifrån rådande omständigheter och tillämplig lagstiftning. Du kan kontakta oss på support@toborrow.se eller skicka ett brev nedan postadress:

Toborrow AB
Att: Dataskyddsombud
BOX 26134
100 41 Stockholm

Du kan även lämna ett klagomål eller kontakta Integritetsskyddsmyndigheten eller annan myndighet som i framtiden kan komma att utöva tillsyn över personuppgiftsansvariga i Sverige.